UPDATE VERBOUWING

Nu de competities weer langzaam losgaan, rijst natuurlijk de vraag “hoe komt het allemaal met de kleedruimtes”. Hieronder een korte update over de planning en meer.

In eerdere berichten werd gesproken over een fase 1, die dan week 30 gereed zou moeten zijn. Die datum zijn we helaas al gepasseerd en is niet haalbaar gebleken. Door vocht in en onder de vloeren van de doucheruimtes, kon de gietvloer niet aangebracht worden. Aannemer Bruinsma haalt nu de hele tegelvloer en natte onderlaag eruit om een goede hechting te verkrijgen. Onderstaand de nieuwe planning die afgelopen week tijdens de bouwvergadering is besproken. Na het aanbrengen van de gietvloeren (week 38/39) wordt gestart met fase 2.

Tijdelijke voorzieningen en douche capaciteit;

Omdat 1 oktober ook de competitie weer in alle hevigheid los is, zullen er gedurende deze 2e fase door de gemeente tijdelijke douche- en kleedruimtes worden geplaatst. De kleedruimtes hiervoor zijn inmiddels geplaatst op het complex, de bijbehorende douche units met elk 4 douches per kleedruimte, komen 8 september en zullen worden aangesloten op een tijdelijke voorziening. Omdat we tijdelijk even krap zitten in de kleedruimtes en douches, kan het voorkomen dat thuisspelende teams wordt gevraagd thuis te douchen. Hierover worden jullie dan via de trainer/leider op de hoogte gesteld. We rekenen op jullie begrip.

Fasering en planning (UPDATE);

Om tijdens het voetbalseizoen toch een deel van het gebouw te kunnen gebruiken, zijn de werkzaamheden geknipt in 2 fasen. Fase 1 betreft het realiseren van de nieuwe omloop en de verbouw van kleedruimtes C, D en E en ook een deel van de toiletgroep (dus eigenlijk de hele oostvleugel). Fase 2 betreft het verplaatsen van de technische ruimte, verbouw van de A en B box en het inrichten van een nieuwe scheidsrechters ruimte en wedstrijdsecretariaat. Voor het overzicht zie bijgevoegde tekening van de nieuwe situatie.

§  In week 36 worden de natte vloeren in de doucheruimtes gesloopt.

§  In week 37 brengt de aannemer nieuwe cementdekvloeren aan.

§  In week 37 en 38 zullen de gietvloeren aangebracht worden in fase 1 en wordt de buitenzijde van de omloop betimmerd met red Cedar hout (idem als de kantine).

§  Na de het aanbrengen van deze vloeren start Schildersbedrijf Schakenbos met het schilderwerk en zal fase 1 gereed zijn

§  Gelijk aansluitend aan fase 1, wordt gestart met het sloopwerk voor fase 2 (week 40). Van de afbouw van deze fase is nog geen detailplanning beschikbaar, maar naar verwachting zullen alle werkzaamheden begin voorjaar 2023 helemaal gereed zijn.

Fietsenstalling;

In verband met de verbouwingen, zijn de fietsenrekken verplaatst naar een deel van het parkeerterrein. We willen iedereen verzoeken om de fietsen daar te stallen en niet meer binnen de hekken. Graag jullie medewerking. Er worden nu fietsen tegen het clubgebouw gestald, wat de doorgang van een eventuele ambulance belemmerd.

De bouwwerkzaamheden en tijdelijke situaties zullen ongetwijfeld enige overlast veroorzaken, maar als dan alles straks klaar is, hebben we een complex waar menig club jaloers op zal zijn.

Zie ook eerdere berichten over de verbouwing; https://zeerobben.nl/verbouw-kleedruimtes-van-start/