Bijzondere leden

Ereleden:

 • Klaas Abma
 • Wolter Bakker
 • Frans Bode
 • Ide Bode
 • Tinus Booy
 • Jan Boomsma
 • Gerrit Bos
 • Albert Dijkstra
 • Wiebe Dijkstra
 • Germ Knipper
 • Rikus Nak
 • Jans Oosting
 • Klaas Tolsma
 • Thijs de Vries
 • Johannes Woudstra

Leden van verdienste:

 • Klaas Abma
 • Wiebe Attema
 • Sikke Aukema
 • Frans Bode
 • Jan Boomsma
 • Gerrit Bos
 • Albert Dijkstra
 • Wiebe Dijkstra
 • Johan Hellinga
 • Peter Jaspers
 • Nel Kingma
 • Germ Knipper
 • Richard van der Kooij
 • Siep Lieffering
 • Frans Lindenhovius
 • Jan van der Loenhorst
 • Arjen Miedema
 • Piet van der Pol
 • Gerrit Riem
 • Ydo Tolsma
 • Albert Visser
 • Klaas Visser
 • Mathijs de Vries
 • Piet Waaijer
 • Nis van der Weide
 • Johannes Woudstra