Public Relations

Public Relations

TelefoonEmail
Algemene activiteiten en PR:Gerrit Bos06-12554837bosgerrit.55@ziggo.nl
Verslaggeving Zeerobben 1:Piet van der Pol06-48546271pvdpol@home.nl
Jeugdjournaal:Frans Bode 06-21952413fransbode@home.nl
Fotografie:Frans Bode 06-21952413fransbode@home.nl
Bert Drentbertenernie64@hotmail.com
Webteam:Algemeenwebsite@zeerobben.nl
Frans Bode 06-21952413fransbode@home.nl
Dirk Bouma06-20988995dirk@harlingenonline.nl
Richard de Bruin06-11167640harlingen73@gmail.com
Websitebeheer:Dirk Bouma06-20988995webmaster@zeerobben.nl