Reiskostenregeling

Reiskostenregeling  zmvv Zeerobben

Het bestuur van zmvv Zeerobben heeft een reiskostenregeling vastgesteld als tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten van en naar uitwedstrijden en toernooien.

1. Wie komt hiervoor in aanmerking?

De reiskostenregeling geldt voor senioren, jeugd en vrouwen/meisjes teams.

Declareren van reiskosten kan alleen indien dit betrekking heeft op competitie- en bekerwedstrijden, alsmede toernooien.

2. De reiskostenregeling is voorts van toepassing onder de volgende voorwaarden

–        De regeling is uitgesloten voor zakelijke leaserijders;

–        Vergoeding per kilometer is € 0,10;

–        Minimale reisafstand om voor declaratie in aanmerking te komen: 50 km vv. (25 km enkele reis), ofwel minimumbedrag €5,00. In de praktijk: vanaf Leeuwarden en Sneek declarabel;

–        Bepaling reisafstand middels de routecheck op onze site. (Postcode tegenstander invullen bij Adres/Route;

–        Declaratie enkel middels het declaratieformulier zoals verkrijgbaar in de kantine;

–        Declaratieformulier dient te zijn geaccordeerd door de leider van het team;

–        Groepsdeclaraties zijn niet ontvankelijk;

–        Indienen reiskosten met terugwerkende kracht van maximaal 1 maand mogelijk;

–        Reiskosten uiterlijk voor 30 juni na afloop van het seizoen indienen, anders geen declaratie meer mogelijk.

3. Norm auto’s per team

–        Maximum aantal auto’s waarvoor gedeclareerd kan worden per wedstrijd bedraagt 4 (inclusief leider team)

–        Maximum aantal auto’s waarvoor gedeclareerd kan worden per wedstrijd bij 7-tallen bedraagt 3 (inclusief leider team)

Aldus vastgesteld d.d. 02-05-2016

Het bestuur zmvv Zeerobben