Verbouw kleedruimtes van start

We laten de tijden van onderzoeksrapporten, berekeningen, vergunningen, overleggen en prijsaanvragen achter ons, de schep is in de grond, we zijn los. Uit de door de gemeente gehouden aanbesteding (prijsaanvragen) zijn Bouwbedrijf Bruinsma, Installatiebedrijf Mensonides en Schildersbedrijf Schakenbos als voordeligste uit de bus gekomen. Zij zullen de voorliggende werkzaamheden uitvoeren de komende maanden. Tijdens de laatstgehouden ALV heeft bestuurslid accommodatiezaken, Geert-Jan de Groot, al een uitgebreide toelichting gegeven op het ontwerp en de werkzaamheden die ons te wachten stonden, maar nu we deze week dan ook echt van start zijn gegaan, nog even alles op een rij.

Bestaande situatie;

Op dit moment beschikt het ruim 40 jaar oude gebouw over 12 kleedruimtes, een aantal kleine scheidsrechters ruimtes, een technische ruimte met werkplaats, 2 opslagruimtes voor kleding en een aantal opbergkasten.

Uit het onderzoeksrapport en de richtlijnen van de KNVB is gebreken dat bijna alle kleedruimtes te klein zijn en dus niet meer voldoen aan de norm. Ook de sanitaire voorzieningen zijn niet meer van deze tijd. De technische installatie bestaat uit een tweetal grote ketels voor verwarming en douches. Er wordt op dit moment nog gekeken of deze ketels behouden blijven of dat de gemeente nog mogelijkheden ziet voor verdere verduurzaming.

Nieuwe situatie;

Volgens de normen van de KNVB zou een club als Zeerobben qua ledenaantal en teams voldoende moete hebben aan 10 kleedruimtes. Let wel, dit worden dus behoorlijk grotere ruimtes dan nu bijvoorbeeld de C, F en G box. Om deze grotere ruimtes te kunnen passen in de huidige bebouwing, zullen een aantal voorzieningen moeten verdwijnen. Dit zijn de beide kledingopslag ruimtes en deels de werkplaats. Omdat ook de ruimte van de halletjes nodig is, wordt een nieuwe gang/omloop gerealiseerd aan de binnenzijde van het gebouw met daarin een centrale heren- en damestoilet. Alle kleedruimtes en toiletvoorzieningen komen uit in deze omloop, welke op de kop een centrale ingang krijgt. Tussen de A en B ruimtes en bij de kleedruimte C komt een extra uitgang naar buiten. Ook komt er een massage/fysio ruimte aansluitend aan de hal, met een doorloop naar de kleedruimte B1. Met deze verplaatsing, komt een mooie ruimte vrij in het clubgebouw, welke ingericht zal worden voor de uitgifte van wedstrijdkleding, hesjes ed, en ook voor de verkoop van merchandise en kleding. Voor de werkplaats en opslag worden 1 of 2 extra units/containers geplaatst naast het “ballenhok”. Hiervoor zullen alle units worden gedraaid en opnieuw worden opgesteld.

Ook de 3 kleine scheidsrechter ruimtes gaan op de schop. Hiervoor worden 2 nieuwe ruimtes gemaakt in de hoek van het gebouw. De ruimte die vrijkomt op de oude plek, wordt ingericht voor het wedstrijdsecretariaat en een EHBO-post. Een mooie nieuwe ruimte, centraal gelegen op het complex. Hier komen uiteraard alle voorzieningen die nodig zijn zoals we die waren gewend. De bestaande commissiekamer wordt deels de nieuwe opslag voor kleding (presentatiepakken, tassen ed) de rest komt ten gunste van een lang gekoesterde wens om de bestuurskamer uit te breiden.

Fasering en planning;

Om tijdens het voetbalseizoen toch een deel van het gebouw te kunnen gebruiken, worden de werkzaamheden geknipt in 2 fasen. Fase 1 betreft het realiseren van de nieuwe omloop en de verbouw van kleedruimtes C, D en E en ook een deel van de toiletgroep en de nieuwe scheidsrechters ruimte (dus eigenlijk de hele oostvleugel).

  • Bouwbedrijf Bruinsma is inmiddels gestart met het verwijderen van de bestrating ter plaatse van de nieuwe omloop en zal hier komende 2 weken (wk 23/24) de fundering en vloer maken.
  • In week 25 wordt begonnen met de sloopwerkzaamheden benodigd voor de genoemde uitbreiding van met name de C en D box (E box voldoet aan de oppervlakte norm) en de toiletgroep.
  • In week 26 wordt het casco van de nieuwe omloop geplaatst en aansluitend de dakbedekking.
  • Van week 25 tot en met week 28 zullen de mensen van Bruinsma en Mensonides de nieuw gecreëerde ruimtes weer afwerken en voorzien van de nodige voorzieningen.
  • In week 29 en 30 zullen de gietvloeren aangebracht worden in fase 1 en wordt de buitenzijde van de omloop betimmerd met red Cedar hout (idem als de kantine).
  • Na de bouwvak start Schildersbedrijf Schakenbos met het schilderwerk en zal fase 1 gereed zijn voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen ’22-’23.
  • Gelijk aansluitend aan fase 1, wordt gestart met het sloopwerk voor fase 2 (kleedruimtes A en B). Van de afbouw van deze fase is nog geen detailplanning beschikbaar, maar naar verwachting zullen alle werkzaamheden eind dit jaar (november/december) gereed zijn. Omdat dan ook de competitie weer in alle hevigheid losbarst, zullen er gedurende deze 2e fase door de gemeente tijdelijke douche- en kleedruimtes worden geplaatst. De bouwwerkzaamheden en tijdelijke situaties zullen ongetwijfeld enige overlast veroorzaken, maar als dan alles straks klaar is, hebben we een complex waar menig club jaloers op zal zijn.

Via de website en social media zullen we jullie wekelijks op de hoogte houden van de stand van zaken, tijdelijke situaties en de planning. De bouwcommissie