Zeerobben deelt “rondje voor de club” met de Voedselbank

De 3 Harlinger veldsportclubs (HMHC, fc Harlingen en Zeerobben) hebben het erg goed gedaan in de actie “Rondje voor de club”, zoals die onlangs werd georganiseerd door Clubplan. De Harlinger gemeenschap heeft zich als geheel op brede wijze achter haar veldsportclubs geschaard. Zeerobben eindigde met een bedrag van maar liefst €2.480 zelfs als tweede van de provincie Friesland, achter derde divisionist Harkemase Boys, dat het met een opbrengt van €2.710 nog beter deed. In totaal werd er in Friesland voor maar liefst €48.380 aan rondjes gedoneerd.

De actie bestond eruit dat sympathisanten een virtueel rondje voor de club konden bestellen door een bedrag te doneren om zo de vereniging enige compensatie te bieden voor het verlies aan omzet nu de kantines al zo lang dicht zijn. Dat gemis trekt een zware wissel op de huishoudboekjes van de penningmeesters en een actie als deze is dan ook zeer welkom.
En toch meende Zeerobben er goed aan te doen een “gast” uit te nodigen aan de virtuele bar. En wel een gast die het minstens zo moeilijk heeft in deze somberere tijden: de lokale Voedselbank De Helpende Hand. Het idee om de voedselbank vanaf 23 december mee te laten delen in de dan nog te ontvangen rondjes voor de club, was mede ingegeven door de succesvolle actie voor de voedselbank van vorig seizoen. Zeerobben wilde wederom iets doen voor de Voedselbank, maar vanwege de Coronamaatregelen zat zo’n zelfde actie er dit jaar niet in en zo ontstond het idee om dan maar de helft van de nog bestelde rondjes af te staan aan de voedselbank. Zonder in het openbaar hoog van de toren te blazen werd dit idee met de leden en sympathisanten van Zeerobben per nieuwsbrief gedeeld en de positieve reacties vanuit de club bleven niet uit. In een paar dagen tijd werden er nog zoveel extra rondjes gegeven, dat bestuurslid Gerrit Bos van Zeerobben een mooie en zeer gewaardeerde cheque ad € 500,00 kon overhandigen aan dhr. Glashouwer van de voedselbank. Beide penningmeesters tevreden, samen zullen we alles delen.