Wolter Bakker Trofee voor Sierk Pasma

Ieder jaar zet het bestuur van Zeerobben één van haar vrijwilligers extra in het zonnetje middels de toekenning van de Wolter Bakker Trofee. Daarmee wordt de betreffende vrijwilliger (m/v) als voorbeeld gesteld voor anderen ter stimulering van vrijwilligerswerk voor de club. Onbezoldigd, onbaatzuchtig, met hart voor de club een bijdrage leveren aan het in stand houden van die club en het verenigingsgevoel wat daarbij hoort. Oudere generaties begrijpen dan waarom de naam van oud-voorzitter Wolter Bakker aan deze trofee verbonden is, jongere generaties moeten maar aannemen dat Wolter Bakker een man was die symbool stond voor onvermoeibare inzet voor “zijn” club, nu de club van ons allen!

Tijdens de ALV van afgelopen maandag viel de eer te beurt aan Sierk Pasma. Ook al zo’n typische noeste werker die niet zo nodig op de voorgrond hoeft, maar zich altijd plichtsgetrouw kwijt van de taken die hij op zich heeft genomen. En zeker in het geval van Sierk zijn dat echt niet altijd de leukste en meest in het oog springende werkzaamheden. Maar waar zouden we als club zijn zonder de mensen die de noodzaak van die taken inzien en dus gewoon hun ding doen. In het belang van de club, in het belang van allen die aan Zeerobben zoveel plezier beleven.
Sierk heeft als oud bankmedewerker een financieel/administratieve achtergrond. En het is die kennis en ervaring die hem ook van pas komen bij de werkzaamheden die hij voor Zeerobben verricht, cq verrichtte. Een opsomming:

Sierk heeft zitting in de financiële commissie en regelt uit dien hoofde:

  • Halfjaarlijkse contributie-inning, inclusief follow up zoals correcties en aanmaningen (een hele klus!)
  • Inning bijdragen donateurs en dito administratie
  • Facturatie en inning bijdragen Vriendenclub
  • Inkoop kantoorbenodigdheden, zoals briefpapier, enveloppen, etc.

Sedert 2010 is Sierk lid van de Vriendenclub en je raad het al:

  • In 2015 werd hij bestuurslid van de Vriendenclub
  • Van 2015 tot 2022 was hij penningmeester van de Vriendenclub

Verder was Sierk van 2013 tot en met 2016 lid van de Activiteitencommissie, niet in de laatste plaats om ook daar op de inkomsten en uitgaven te letten…

Kortom, die Wolter Bakker Trofee komt hem toe. Namens het bestuur, maar natuurlijk ook namens alle leden mocht voorzitter Sander Alberda hem maandagavond ten overstaan van de ALV in het zonnetje zetten. Gefeliciteerd Sierk! En natuurlijk heel erg bedankt voor jouw bijdragen aan onze mooie club!