Update Coronamaatregelen

Ook na onze eerste publicatie aangaande de nieuwe Coronamaatregelen, bereikten ons nog vele vragen over de precieze gevolgen en uitwerking daarvan. Begrijpelijk, want iedereen wil natuurlijk graag weten wat wel en niet mag, wat beslist moet en beslist niet mag en hoe Zeerobben omgaat met de zelf nog in te vullen punten.

Voor wat betreft de algemene maatregelen hebben we eigenlijk niet zoveel toe te voegen aan de lijst met “Veelgestelde vragen”, zoals die door de KNVB zijn opgesteld. Die geven een helder beeld en dus grote kans dat jouw specifieke vraag (en dus ook het antwoord) daar al tussen zit . Check hiervoor: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

Op basis van het nieuwe algemene protocol van NOC*NSF hebben ook wij ons Coronaprotocol aangepast. We raden iedereen aan om dit Zeerobben-protocol aandachtig door te lezen.

Op hoofdlijnen geldt vanaf heden voor de komende 3 weken het volgende:

  • Trainingen en wedstrijden gaan gewoon door, echter zonder publiek en zonder ouders.
  • Spelers en stafleden ga na afloop van hun training/wedstrijd direct naar huis en mogen niet bij andere wedstrijden als toeschouwers blijven kijken.
  • De kantinefunctie van het clubhuis is gesloten, er is ook buiten de kantine geen verkoop van drink- en etenswaren.
  • De commissiekamers, fysioruimte en toiletten in het clubhuis zijn wel geopend. Er geldt een daarop aangepaste, verplichte looproute. Op wedstrijddagen is het wedstrijdsecretariaat bemand voor ontvangst van tegenstanders en scheidsrechter, doch nooit meer dan 4 personen gelijktijdig naar binnen (naast onze daar aanwezige official).
  • Op wedstrijddagen, cq tijdens wedstrijden mogen naast spelers, teamstaf (incl chauffeurs van gasten) en scheids-/lijnrechters alleen (jeugd-)bestuursleden en specifiek door het bestuur aangewezen functionarissen en vrijwilligers op het complex aanwezig zijn.
  • Op wedstrijddagen zetten we stewards in als poortwachters (toegangsbeleid) en om erop toe te zien dat alles ordentelijk en conform protocol verloopt. Respecteer deze mensen! Het zijn vrijwilligers die voor onze sport en voor jullie club in de weer zijn.
  • Bij uitwedstrijden: check altijd de site en/of het coronaprotocol van de club waar je naar toegaat. Informeer je over de daar geldende regels en gedraag je er naar. Instrueer ook je spelers en leg hen uit de we elders gewoon te gast zijn en ons dienen te conformeren naar de regels van onze gastheren.
  • Bij uitwedstrijden behoren chauffeurs tot de teamstaf en mogen als zodanig ook de wedstrijd bekijken. Hou je hierbij wel aan het protocol van NOC*NSF, dus niet meer dan een redelijk en gebruikelijk aantal chauffeurs inschakelen.

In rechtstreekse e-mails zullen we de leiders, trainers, functionarissen en vrijwilligers gaan benaderen met mogelijk meer specifieke instructies. Daartoe behoren dan ook de vrijwilligers die uitgenodigd, cq. aangewezen worden om bij bepaalde wedstrijden aanwezig te zijn op grond van een hen toegewezen functie. We zullen daarmee zorgvuldig omgaan, maar kunnen ook niet uitsluiten dat wij misschien mensen over het hoofd zien. Denk jij dat je als functionaris toegang zou mogen hebben om bepaalde wedstrijden te bezoeken en krijg je van ons tot vrijdagmiddag geen e-mail? Wees dan niet boos en neem vrijdag in de namiddag even contact op met een hoofd- of jeugdbestuurslid en laat ons weten dat we jou mogelijk over het hoofd hebben gezien. Dan gaan we het vast goed met elkaar oplossen.

We gaan een paar lastige weken tegemoet. Maar we zijn blij dat we onze leden in ieder geval kunnen laten sporten, dat trainingen en wedstrijden door kunnen gaan. Ons glas is halfvol en wat we erin tekort komen kunnen we opvullen met beelden vanaf het hoofdveld via onze live stream van Usportfor. Ga daarvoor naar ZeerobbenTV.

 

Het bestuur