Protocol Corona

Geldig vanaf 31 maart 2021

Algemeen veiligheid- en hygiëne:

 • Voor alles geldt: gebruik gezond verstand.
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt.
  Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
  benauwdheidsklachten heeft.
 • Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus
  (COVID-19).
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder ander persoon buiten jouw
  huishouden (uitzondering voor jeugd tot 18 jaar).
 • Vermijdt drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek
  voetbalvereniging.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes,
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de voetbalvereniging
  en ga direct daarna naar huis.

  Aankomst bij Zeerobben:

  Algemeen
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan op ons complex.
 • Kom zoveel mogelijk in je sportkleding naar Zeerobben.
 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat.
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
 • Ouders die de kinderen brengen zetten de kinderen bij de parkeerplaats af en halen
  ze daar ook weer op, zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is (kiss and go).
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers,
  begeleiding en bestuursleden m.b.t. routing op het terrein.
 • Onze “corona verantwoordelijke(n)” is/zijn herkenbaar aan een geel hesje.
 • Wij verzoeken de ouders op tijd aanwezig te zijn om jullie kind weer op te halen.
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar, jeugd van 13 t/m 18 jaar
  en senioren is op geen enkel moment toegestaan, tenzij er 1,5 meter afstand wordt gehouden.
  Kleedruimtes
 • Alle kleedruimtes en douches van de accommodatie zijn gesloten.
  Kantine en terras
 • Kantine is tot nader order gesloten.
 • EHBO materialen en AED zijn wel bereikbaar bij scheidsrechtersruimte, alsmede onze
  hygiëne zuil t.b.v. reinigen van de handen.
 • Toiletten bij scheidsrechterruimte zijn wel geopend op trainingsdagen
  Protocol Zeerobben Maart 2021 – versie 6.0

Wedstrijden:

 • Wedstrijden in competitieverband zijn niet toegestaan.
 • Onderlinge trainingswedstrijden met teams van eigen club zijn wel toegestaan tot
  leeftijd van 27 jaar.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan, dat geldt ook voor ouders die naar de wedstrijd
  van hun sportende kind willen kijken.
  Bij trainingen geldt:
 • Senioren vanaf 27 jaar mogen alleen trainen in groepen van 4 personen en met onderling 1,5 meter afstand. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort.
 • Voor sporters tot en met 26 jaar geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Het terrein is op trainingsdagen enkel toegankelijk voor spelers/speelsters, trainers en begeleiders. Toeschouwers worden niet toegelaten.
 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden. Verzoeken hiervoor dienen voorafgaand aan de training kenbaar gemaakt te worden met gegronde reden bij de aanwezige ‘çorona-verantwoordelijke’ op het terrein.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training bij Zeerobben.
 • De trainer houdt wel 1,5 meter afstand tot de spelers.
 • Spelers die zich niet houden aan de geldende regels moeten het terrein verlaten.
 • Na de training gaan we als team tegelijk van het veld.
 • Buiten trainingstijden om is het terrein afgesloten en verboden toegang.
 • Stap direct na thuiskomst onder de douche.
 • In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent
  dat iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft;

  Voor de trainer(s) en begeleider(s) geldt:
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar, jeugd van 13 t/m 18 jaar en senioren is op geen enkel moment toegestaan.
 • Trainers halen zelf hun materialen uit het ballenhok en brengen die zelf weer terug (maximaal 1 persoon aanwezig). Spelers zijn hier niet toegestaan.
 • Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen.
 • Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). spelers die hier positief uitkomen zullen de training moeten verlaten, ouders worden eventueel gebeld.
 • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers.
 • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar en senioren zo min mogelijk
  materialen gedeeld moeten worden.
 • Laat spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de
  training/activiteit. De spelers moeten direct na afloop onder begeleiding vertrekken
  richting parkeerterrein of fietsenstalling.
 • Stap direct na thuiskomst onder de douche.
  Protocol Zeerobben Maart 2021 – versie 6.0