Protocol Corona

Geldig vanaf 15 november 2021

Algemeen veiligheid- en hygiëne:

Aankomst bij Zeerobben:

Algemeen

 • ⚠️ Toeschouwers zijn niet toegestaan op ons complex.

Bezoekende teams

 • ⚠️ de benodigde chauffeurs van het bezoekende team vallen onder teambegeleiding en vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wij vragen wel het aantal chauffeurs en begeleiding zo veel mogelijk te beperken om zo het aantal personen op ons complex zo laag mogelijk te houden.

Kantine en terras

Bij bezoek aan horecagelegenheden, zoals in cafés, restaurants en sportkantines, heb je een Corona Toegangsbewijs (vaccinatiebewijs of negatieve test) nodig. Zie hieronder de richtlijnen opgelegd door de overheid.

 • Er wordt om een Corona Toegangsbewijs gevraagd indien je ons clubhuis wilt betreden. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

 • Buiten op het terras is het tonen van een Corona Toegangsbewijs ook noodzakelijk. De ingang van het terras is daarom eveneens via de hoofdingang van ons clubhuis.

 • ⚠️ Zowel in ons clubhuis als op het terras geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats (placering).

 • Bij ingang staat een desinfectiezuil, gelieve hier handen te desinfecteren

 • In het clubhuis is de 1,5 meter regel niet meer van toepassing.

 • De kantine sluit om 20:00 uur.

Toiletten clubgebouw

 • De toiletten in het clubgebouw zijn bereikbaar via de hoofdingang.

 • Er wordt om een Corona Toegangsbewijs gevraagd indien je ons clubhuis wilt betreden. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

 • Per toiletruimte (dames en heren) geldt een maximum van 3 personen.

 • Was na toiletbezoek goed uw handen.

Wedstrijdsecretariaat

 • Het wedstrijdsecretariaat is enkel via de buitendeur bereikbaar (niet via de kantine).

 • Na aanmelding wordt u verzocht de ruimte gelijk weer te verlaten.

 • Maximale aantal aanwezigen bij het wedstrijdsecretariaat is 4 personen (exclusief de wedstrijdsecretaris)

Bestuurskamer

 • Bestuurskamer staat voor, tijdens en na wedstrijden van het eerste elftal ter beschikking tot ons hoofdbestuur, bestuur en leiding tegenstander en arbitrale trio, alsmede leden van de businessclub Zeerobben tot een maximum van 12 personen.

 • Op alle andere momenten is de bestuurskamer vrij te gebruiken voor overleg.

 • De bestuurskamer is enkel via de hoofdingang van ons clubhuis bereikbaar.

 • Er wordt om een Corona Toegangsbewijs gevraagd indien je ons clubhuis wilt betreden. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

Kleedruimtes

 • Alle kleedruimtes en douches van de accommodatie zijn opengesteld.

 • Sporters en begeleiders vanaf 18 jaar dienen in het bezit te zijn van een Corona Toegangsbewijs.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.

De Wedstrijd:

 • ⚠️ Toeschouwers zijn niet toegestaan, dat geldt ook voor ouders die naar de thuiswedstrijd van hun sportende kind willen kijken.

 • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij

wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.

 • Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de voetbalactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd)

Uitwedstrijden teams Zeerobben:

 • Kijk vooraf op de website van de club die je gaat bezoeken voor de daar geldende coronamaatregelen.

 • ⚠️ Bij uitwedstrijden vallen de “benodigde” (!) chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

 • Wij vragen jullie het aantal chauffeurs en begeleiding zo veel mogelijk te beperken om zo het aantal personen op sportparken zo laag mogelijk te houden.

Bij trainingen geldt:

 • ⚠️ Het terrein is op trainingsdagen enkel toegankelijk voor spelers/speelsters, trainers en begeleiders. Toeschouwers worden niet toegelaten.

 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden. Verzoeken hiervoor dienen voorafgaand aan de training kenbaar gemaakt te worden met gegronde reden bij de aanwezige ‘çorona-verantwoordelijke’ op het terrein.

Voor de trainer(s) en begeleider(s) geldt:

 • Trainers halen zelf hun materialen uit het ballenhok en brengen die zelf weer terug (maximaal 1 persoon aanwezig). Spelers zijn hier niet toegestaan.

 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van corona gerelateerde klachten, ouders worden eventueel gebeld.