Protocol Corona

Geldig vanaf 5 juni 2021 

Algemeen veiligheid- en hygiëne: 

 • Voor alles geldt: gebruik gezond verstand. 
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt. 

Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
 • Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). 
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder ander persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor jeugd tot en met 18 jaar). 
 • Vermijdt drukte. 
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging. 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht. 
 • Schud geen handen. 
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. 
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de voetbalvereniging en ga direct daarna naar huis. 

Aankomst bij Zeerobben: 

Algemeen 

 • ️ Toeschouwers zijn niet toegestaan op ons complex. 
 • Kom zoveel mogelijk in je sportkleding naar Zeerobben. 
 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat. 
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie. 
 • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan. 
 • Ouders die de kinderen brengen zetten de kinderen bij de parkeerplaats af en halen ze daar ook weer op, zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is (kiss and go).  
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiding en bestuursleden m.b.t. routing op het terrein.  
 • Onze “corona verantwoordelijke(n)” is/zijn herkenbaar aan een geel hesje. 
 • Wij verzoeken de ouders op tijd aanwezig te zijn om jullie kind weer op te halen. 
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar, jeugd van 13 t/m 18 jaar en senioren is op geen enkel moment toegestaan, tenzij er 1,5 meter afstand wordt gehouden. 

Bezoekende teams 

 • ️ de benodigde chauffeurs van het bezoekende team vallen onder teambegeleiding en vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wij vragen jullie wel het aantal chauffeurs en begeleiding zo veel mogelijk te beperken om zo het aantal personen op ons complex zo laag mogelijk te houden. 

Kleedruimtes 

 • Alle kleedruimtes en douches van de accommodatie zijn opengesteld. Voor spelers van 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 meter afstand. 
 • Bezetting van een kleedruimte bedraagt voor spelers van 18 jaar en ouder hierdoor maximaal 6 personen (per team kunnen dus maximaal 12 personen tegelijk gebruik maken van zowel de linker- als de rechter ruimte). 
 • Jeugd tot 18 jaar kan vrij gebruik maken van de kleedruimte. 
 • Voor jeugd tot 18 jaar geldt maximaal 1 team tegelijk in een kleedruimte aanwezig. 
 • Ouders zijn tijdelijk niet toegestaan in de kleedruimtes. 

Toiletten clubgebouw 

 • De toiletten in het clubgebouw zijn bereikbaar via de hoofdingang. 
 • Bij ingang staat een desinfectiezuil, gelieve hier handen te desinfecteren 
 • Per toiletruimte (dames en heren) geldt een maximum van 2 personen. 
 • Was na toiletbezoek goed uw handen. 
 • Na toiletgebruik volgt u de looproute naar de uitgang (via de deur bij bestuurskamer) 

Kantine en terras 

 • ️ Kantine blijft tot nader order nog gesloten. 
 • EHBO materialen en AED zijn wel bereikbaar bij scheidsrechtersruimte, alsmede onze hygiëne zuil t.b.v. reinigen van de handen. 

Wedstrijdsecretariaat 

 • Het wedstrijdsecretariaat is enkel via de buitendeur bereikbaar (niet via de kantine). 
 • Na aanmelding wordt u verzocht de ruimte gelijk weer te verlaten. 
 • Maximale aantal aanwezigen bij het wedstrijdsecretariaat is 4 personen (exclusief de wedstrijdsecretaris) 

Bestuurskamer 

 • Maximale bezetting in de bestuurskamer is ca. 12 personen. 
 • Bestuurskamer staat voor, tijdens en na wedstrijden van het eerste elftal enkel ter beschikking tot ons hoofdbestuur, bestuur en leiding tegenstander en arbitrale trio. 

De Wedstrijd: 

 • ️ Toeschouwers zijn niet toegestaan, dat geldt ook voor ouders die naar de thuiswedstrijd van hun sportende kind willen kijken. 
 • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek. 
 • Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de voetbalactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd) 
 • ️ Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij dienen zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten. 
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank. 
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de voetbalactiviteit moeten voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 
 • Zorg dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel. 
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 

Uitwedstrijden teams Zeerobben: 

 • Kijk vooraf op de website van de club die je gaat bezoeken voor de daar geldende coronamaatregelen. 
 • ️ Bij uitwedstrijden vallen de “benodigde” (!) chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 
 • Wij vragen jullie het aantal chauffeurs en begeleiding zo veel mogelijk te beperken om zo het aantal personen op sportparken zo laag mogelijk te houden.  

Bij trainingen geldt: 

 • ️ Het terrein is op trainingsdagen enkel toegankelijk voor spelers/speelsters, trainers en begeleiders. Toeschouwers worden niet toegelaten. 
 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden. Verzoeken hiervoor dienen voorafgaand aan de training kenbaar gemaakt te worden met gegronde reden bij de aanwezige ‘çorona-verantwoordelijke’ op het terrein. 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training bij Zeerobben. 
 • Spelers die trainen op het D-veld, lopen langs het ballenhok het veld op en af. 
 • Vanaf 1 juli kan er weer vrijuit worden getraind met teamgenoten, hier geldt de beperking van 1,5 meter afstand niet. 
 • De trainer houdt wel 1,5 meter afstand tot de spelers. 
 • Voor senioren geldt dat zij zich voor, tijdens en na het sporten aan 1,5 meter afstand moeten houden. 
 • Spelers die zich niet houden aan de geldende regels moeten het terrein verlaten.  
 • Na de training gaan we als team tegelijk van het veld. 
 • Buiten trainingstijden om is het terrein afgesloten en verboden toegang. 

Voor de trainer(s) en begeleider(s) geldt: 

 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar, jeugd van 13 t/m 18 jaar en senioren is op geen enkel moment toegestaan. 
 • Trainers halen zelf hun materialen uit het ballenhok en brengen die zelf weer terug (maximaal 1 persoon aanwezig). Spelers zijn hier niet toegestaan. 
 • Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen. 
 • Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). spelers die hier positief uitkomen zullen de training moeten verlaten, ouders worden eventueel gebeld. 
 • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt. 
 • Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers. 
 • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar en senioren zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden. 
 • Laat spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De spelers moeten direct na afloop onder begeleiding vertrekken richting parkeerterrein of fietsenstalling.