Nieuw Protocol Zeerobben

Onder deze >>>LINK<<< vinden jullie het aangepaste protocol van zmvv Zeerobben. 

We zijn enorm blij en opgelucht dat we vanaf eind augustus weer in beker- en competitieverband mogen voetballen en dat er sinds 1 juli weer toeschouwers welkom zijn op ons Oostersportpark. Nu ook de kantine vanaf volgende week weer open gaat, hebben we gemeend het protocol verder te moeten uitbreiden en aanpassen op grond van de geldende richtlijnen van oa. het RIVM, de gemeenteverordening en protocollen NOC/NSF.

Het ging in ons land de afgelopen maanden goed met het onder controle krijgen en houden van het Coronavirus. Versoepelingen waren daarvan een logisch gevolg. Maar nu het virus in Nederland en de omringende landen toch weer oplaait, is voorzichtigheid geboden. We willen jullie allen dan ook verzoeken je te houden aan het protocol. Laten we voorkomen dat de overheid de competitie, waarop we zo lang hebben gewacht, weer moet afnemen voor onbepaalde tijd.

Het bestuur

We hopen dat er onder de leden, ouders en vrijwilligers bereidwilligheid is om bij toerbeurt op zaterdag per 2 personen 1-2 uurtjes toe te zien of de genoemde richtlijnen en maatregelen worden nageleefd, zodat de gezondheid van ons allen gewaarborgd blijft. Graag even een mailtje naar activiteiten@zeerobben.nl o.v.v. je naam/namen en welk dagdeel je onze club zou willen helpen met bovenstaande.