Kerstattenties

Heel wat vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag hun welverdiende kerstattenties opgehaald. Het bestuur had naast de kerstattentie ook voor snert, chocolademelk en glühwein gezorgd zodat het een gezellige ontmoeting werd in de kantine. Niet iedereen was misschien in de gelegenheid zijn/haar attentie op te halen dus is het bestuur vanavond nog een keer tussen 19.00 en 20.00 uur aanwezig in de Robbenplaat voor mensen die het vergeten zijn dan wel niet konden afgelopen zaterdag!