ZEEROBBEN EN BERRY ZANDINK VERLENGEN NIET

Met wederzijds begrip en instemming, hebben Zeerobben en Hoofdtrainer Berry Zandink besloten het contract niet te verlengen. Aan het einde van het thans lopende seizoen zal afscheid worden genomen na een samenwerking van 2 jaar.
Zeerobben zal zich gaan oriënteren op een opvolger voor Zandink, net zoals Zandink op zoek zal gaan naar een nieuwe uitdaging elders.
Hoe het thans lopende seizoen zal voortgaan en uiteindelijk eindigen met alle Corona issues, is nog maar zeer de vraag, maar zowel Zandink als ook Zeerobben is er alles aan gelegen om als eersteklassers uit elkaar te gaan. De ambitie op handhaving blijft onverminderd van kracht en het wederzijdse vertrouwen groot genoeg om dat samen tot stand te willen brengen.