We mogen weer Coronaproof opstarten!

De regering heeft vanavond laten weten dat we weer -voorzichtig en Coronaproof- mogen gaan opstarten met trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar.
Vrijwel aansluitend op de persconferentie heeft het bestuur een videovergadering gehouden en besproken hoe wij hier bij Zeerobben mee zullen omgaan en hoe we die herstart vorm zullen gaan geven.

Allereerst is het zo dat de regering de wens heeft uitgesproken dat de Gemeenten hierin de regie gaan nemen. Dat zal dus ook onze eerste stap zijn: in overleg treden met de Gemeente. Ook heeft de KNVB aangekondigd in overleg te zullen treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dus mogen volgen daaruit ook richtlijnen voor ons.

Voorts gaan we alvast aan de slag met het opstellen van een nieuw en op de situatie aangepast trainingsschema voor de betreffende teams en een protocol over hoe een en ander vervolgens Coronaproof zal moeten plaatsvinden. Trainingen voor genoemde groepen mogen weer vanaf woensdag 29 april, dus we hebben nog een paar dagen om ons daarop voor te bereiden. We vragen iedereen om even af te wachten tot we -via het jeugdbestuur, cq coördinatoren en trainers- met nadere mededelingen komen.

Wees ervan verzekerd dat we achter de schermen hard aan het werk zijn om optimaal gebruik te gaan maken van de geboden mogelijkheden. Belangrijk is wel dat we een en ander centraal aansturen en regelen.

28 april Sanquin Bloedbank
We maken iedereen erop attent dat er op dinsdag 28 april gedurende de gehele dag weer een bus van de Bloedbank Sanquin op ons parkeerterrein zal staan. Zij zullen ook gebruik maken van ons clubhuis, dat verder beslist NIET open is voor anderen dan de opgeroepen donoren van de bloedbank.

Het bestuur