Voorlopige jeugd- en meisjes indelingen seizoen 24/25

Net als andere jaren, komt het jeugdbestuur altijd rondom deze periode met de voorlopige indelingen van de complete jeugd, inclusief de meisjes/ dames teams.

Let wel, het blijft wel een eerste aanzet voor komende seizoen, bij de opstart van het seizoen kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd door het jeugdbestuur.

Mochten er vragen zijn rondom de indelingen, dan horen wij dat graag via het mailadres: jeugdvoorzitter@zeerobben.nl

Download hier de voorlopige indelingen. (Let op Excel bestand)

Tijdspad voorlopige teamindelingen

zmvv Zeerobben

Wanneer

Wie

Omschrijving

Augustus t/m juni

Ouder(s) / verzorger(s)

Trainer

Leider

Coördinator

HJO

Jeugdvoorzitter en secretaris

Contact onderhouden met de trainer en leider van het team waarin hun kind speelt. Eventuele onvolkomenheden bij hen melden. Mocht dit niet naar tevredenheid opgelost worden, dan kan er contact gezocht worden met de coördinator van de desbetreffende leeftijdscategorie of de HJO.

Onderhoud contact met ouder(s) / verzorger(s) en overlegt met de leider en eventueel de HJO.

Onderhoud contact met ouder(s), trainer en coördinator.

Onderhoud contact met de leiders en informeert de HJO en het jeugdbestuur.

Onderhoud contact met de trainers en informeert de coördinatoren en het jeugdbestuur.

Inplannen van maandelijkse vergaderingen met vast agendapunt de teamindelingen. Jeugdvoorzitter informeert het hoofdbestuur maandelijks.

Januari / februari

HJO en coördinator

Jeugdvoorzitter

Secretaris

Inventariseren aantal spelers voor komende seizoen per leeftijdscategorie.

Artikel op website plaatsen waarin uitleg wordt gegeven over de voorlopige teamindelingen voor het komende seizoen.

Voorlopige teamindeling maken op basis van geboortejaar.

Februari t/m mei

Ouders

Trainer

HJO

Coördinator en secretaris

Jeugdvoorzitter

Jeugdbestuur

Contact zoeken met jeugdbestuur wanneer de wens er is om dochter / zoon komend seizoen in een andere leeftijdscategorie te laten spelen. Eventuele andere wensen kunnen ook gemeld worden.

HJO informeren over komende voorlopige teamindelingen.

Overleg plegen met de verschillende trainers en coördinatoren. Advies geven aan jeugdbestuur.

Aanpassen en finetunen voorlopige teamindelingen.

Herhaalartikel” plaatsen op website.

Eindbeslissing voorlopige teamindeling.

Streefdatum 1 juni

Secretaris

Plaatsen van voorlopige teamindelingen op website.

15 juni

Einddatum overschrijvingen.

NB: Het jeugdbestuur bestaat uit de jeugdvoorzitter, secretaris, de coördinatoren en de HJO.