Voetbal weer los. Hoe en voor wie?

Deze week zullen ook bij Zeerobben vanaf woensdag 29 april de trainingen weer worden hervat. Maar dit keer op een iets andere manier. Zeerobben moet rekening houden met de regels en voorschriften die door de overheid/gemeente zijn opgesteld en zal dat uiteraard ook doen. Het is juist nu zaak om zorgvuldig te handelen en met duidelijke instructies te komen. Daarom komt de club met een protocol waar een ieder zich aan dient te houden. Het protocol zal morgen (dinsdag)ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd. Daarna zal het op onze site geplaatst worden. 

Hoe?

Het protocol moet duidelijkheid verschaffen over zaken als hygiëne, opening van kantine, kleedruimtes en toiletten, gebruik van EHBO en AED, regels bij aankomst en vertrek van het sportcomplex en onderverdeling jeugd t/m 12 (JO12 en MO11) en jeugd van 13 t/m 18 aan de orde. 

Nu de onder- en bovenbouw weer mogen gaan trainen kunnen trainers gebruik maken van een extra aantrekkelijk trainingsprogramma dat beschikbaar is gesteld door Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland (VTON). De jeugdafdeling werkte al met deze voetbalapp.  De vaste leerlijn is, vanwege de stop in het voetbal, vervangen door uitdagende leuke trainingen met oefenstof waar spelers al hun energie in kwijt kunnen en veel plezier beleven. Kinderen hebben immers “honger”  naar de bal en daar is in de trainingen rekening mee gehouden. Voor de bovenbouw staan de trainers voor een behoorlijke opgave! De spelers mogen samen het veld weer op maar dienen wel 1,5 meter afstand te houden. Dat vergt veel van de trainers in organisatorische en disciplinaire vorm. Dit is best lastig natuurlijk. Daarom heeft VTON met een team van professionals naar de mogelijkheden gekeken. Hieruit is een database aan trainingen ontstaan die de trainers kunnen gebruiken. Vanaf 29 april zijn ze beschikbaar via de  telefoons van de trainers.

Voor Wie?

Ook is tijdens de persconferentie van 21 april jl.aangegeven dat zoveel mogelijk kinderen weer moeten gaan sporten. Dus niet alleen de leden van een voetbalclub. De gemeente Harlingen heeft hierin het initiatief genomen. Afgelopen vrijdag heeft de gemeente in een brief alle verenigingen laten weten dat buitensportverenigingen alleen voor hun eigen leden weer trainingen mogen verzorgen waarbij de kleedkamers,  kantine, toiletten, douches en bestuurskamer gesloten blijven. Ouders en/of publiek mogen het sportcomplex niet betreden en vanuit de club dient een plan te worden opgesteld met daarin  vermeld hoe men omgaat  met de RIVM richtlijnen, in ieder geval de hygiëne en het halen/brengen van kinderen. Wat nu als de harlinger jeugd, die geen lid is van een sportvereniging of  lid is van een sportvereniging die geen activiteiten organiseert, toch wil gaan sporten? Dat juicht de gemeente toe en is in groepsverband ook mogelijk.  De kinderen tot 18 jaar kunnen zich aanmelden bij jongerenwerk/buurtsportcoaches bij Jorine van Dijk, telefoonnummer   06-46824966. Zij hebben voor een aantal dagen per week  hiervoor reeds activiteiten ingepland. Na aanmelding worden  de kinderen ingedeeld. De voorwaarden/richtlijnen zijn uiteraard ook hier van toepassing. Zeerobben stelt haar accommodatie daarvoor natuurlijk graag beschikbaar.

Ondanks het feit dat Zeerobben hiervoor genoeg know-how in huis heeft kiest het voor zorgvuldigheid en duidelijkheid en volgt de regelgeving van de gemeente. Uiteraard blijft lid worden van Zeerobben natuurlijk mogelijk via de normale procedure.

Om te weten hoeveel teams er weer starten met de training wordt er door het jeugdbestuur een inventarisatie gemaakt om te zorgen voor een goede verdeling zodat niet teveel teams op hetzelfde tijdstip aanwezig zijn. Tot slot spreekt het voor zich dat alles op vrijwillige basis gebeurt. Indien spelers, ouders of trainers vanwege de Corona crisis nog niet willen trainen dan is daar alle begrip voor. Zeerobben zal er in ieder geval alles aan doen om alles op een zo goed mogelijke en verantwoorde manier te laten verlopen en hoopt dat de kinderen zich weer vermaken op het voetbalveld. 

Morgen “praten” we weer verder….