Vergoedingen voor trainers?

Tijdens de ALV van 2021 is er een voorzet gegeven rondom de ontwikkeling van vergoedingen voor trainers. Daarin is aangegeven dat het ieder seizoen een grotere uitdaging wordt om alle teams van trainers te kunnen voorzien en dat het aanbieden van een vergoeding voor trainers wellicht een (deel van de) oplossing kan zijn.

In de ALV van 2021 werd ook duidelijk dat hierover goed nagedacht moet worden en dit onderwerp ook een aantal terechte en kritische vragen oproept. In het traject om te komen tot een nieuw jeugdbeleidsplan is dit onderwerp meegenomen en in dat teken is er donderdagavond 8 juni een bijeenkomst waarin dit thema besproken zal worden. De bijeenkomst is bij Zeerobben en start om 18.30 uur.

Dit bericht dient als uitnodiging om deel te nemen aan deze bijeenkomst en geldt voor eenieder die mee wil denken/praten over dit thema. Van harte welkom!