Vacature bestuurslid TC

Met respect voor het besluit moet het bestuur meedelen dat er een vacature Hoofdbestuurslid Technische Commissie (TC) is ontstaan nu Henk Zegel zijn werkzaamheden in deze heeft neergelegd. We zijn Henk dankbaar voor de tijd en energie die hij de afgelopen jaren in deze positie in de club heeft geïnvesteerd.

We zoeken dus een opvolger voor Henk, iemand met bestuurlijke ambities met als belangrijkste aandachtsveld de Technische zaken binnen onze vereniging. Denk daarbij (niet limitatief) aan zaken als:

– verenigingsbreed onderhouden, ontwikkelen en voorstellen van beleidsplannen
– onderhouden contacten met trainers, staf seniorenteams, hoofd jeugdopleiding
– teamselecties, scouting, contacten met (potentiële) selectiespelers
– bestuurlijke aansturing rest-seniorenteams

Voor een uitgebreidere functie-inhoud gaan we graag met kandidaten in gesprek. Heb jij interesse en lijkt het je leuk om in deze cruciale positie bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Zeerobben? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een mail naar info@zeerobben.nl.

Het bestuur