Update teamindelingen jeugd 2023/2024

Op 27 februari jl. hebben wij als jeugdbestuur (JB) een artikel op de website laten plaatsen met betrekking tot de indelingen voor volgend seizoen. Hier is door meerdere ouders en begeleiders van teams op gereageerd. Deze mensen mogen van ons een terugkoppeling verwachten nadat de voorlopige indeling bekend wordt gemaakt.

Op dit moment zijn we als JB vergevorderd met de voorlopige indeling en willen we deze indeling nogmaals onder de aandacht brengen. Mede met het oog op nieuwe aan- en afmeldingen die veel plaatsvinden aan het einde en het begin van een seizoen.

Mocht u als ouder van mening zijn dat uw kind in een andere leeftijdscategorie beter tot zijn recht komt, dan horen wij dit graag van u. Mochten wij hiermee instemmen, dan moet daar namelijk dispensatie voor worden aangevraagd bij de KNVB.

Voor komend seizoen (2023 – 2024) zijn de volgende geboortejaren van toepassing voor de indeling:

MO19/JO19: 2005 & 2006

MO17/MO17: 2007 & 2008

MO15/JO15: 2009 & 2010

MO13/JO13: 2011

MO12/JO12: 2012

MO11/JO11: 2013

MO10/JO10: 2014

MO9/JO9: 2015

MO8/JO8: 2016

Waddenrobkes: 2017 & 2018 (2019 vanaf 1 januari 2024, kinderen geboren in 2020 kunnen eventueel in overleg met de coördinator Waddenrobkes deelnemen).

Voor het einde van het seizoen zal de voorlopige indeling seizoen 2023-2024 gepubliceerd worden. We spreken met opzet over een voorlopige indeling omdat deze nooit echt definitief is. Onze ervaring is dat aan het begin van een nieuw seizoen best nog veel veranderingen doorgevoerd moeten worden door aan- en afmeldingen. Mede daarom ook de vraag om afmeldingen tijdig en op de goede manier door te geven.

Dit afmelden kan alleen via de site: https://zeerobben.nl/contact/ledenadministratie/afmeldformulier-lid/ en dus niet via een trainer, leider of coördinator.