Afmeldformulier lid

Belangrijk: De uitschrijving zal pas plaatsvinden als alle kleding is ingeleverd dus ook de presentatiekleding/tas en er geen contributieachterstand is. Presentatiekleding/tas inleveren bij de kledingcommissie. Kijk voor inleverdatums op de website of neem contact op via kleding@zeerobben.nl.