SAVE THE DATE: ALV 15 NOVEMBER 2021

Volgende week zullen alle stemgerechtigde leden van Zeerobben via e-mail de officiële uitnodiging met agenda ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 15 november om 19.30 uur in ons clubhuis De Robbenplaat.

Vooruitlopend op die uitnodiging adviseren wij  je nu alvast om de datum en tijd in je agenda te zetten, want natuurlijk wil je daar bij zijn.

Na twee min of meer mislukte Corona-seizoenen wil je uiteraard graag weten hoe jouw club deze moeilijke tijd is doorgekomen. Bij monde van de penningmeester zal het bestuur je bijpraten over hoe we er financieel voor staan (de jaarrekening 2020-2021) en hoe we vanuit onze huidige positie naar de toekomst kijken (de begroting 2021-2022).

Ook zullen er 2 andere belangwekkende zaken op de agenda staan die ons allen aangaan:

  • Accommodatiezaken: wat is de stand van zaken met betrekking tot de renovatie/nieuwbouw van onze kleedaccommodatie?
  • Vrijwilligersbeleid jeugdtrainers: voetballen is de kern en het wezen van ons bestaan als voetbalclub; opleiden, trainen, wedstrijden spelen, daar draait het in eerste instantie om. Het bestuur komt met een voorstel tot beleidsaanpassing en wil daarover met de leden in gesprek. Alleen daarom al: komt allen!

Last but not least zullen er ook bestuursverkiezingen zijn en met onder andere een aftredende penningmeester en dito voorzitter is een hoge opkomst en groot draagvlak wenselijk.

Let op! In lijn met het van overheidswege uitgestippelde Coronabeleid is voor toegang tot deze vergadering een actuele, geldige Corona QR code (vaccinatiebewijs, dan wel recente testuitslag) vereist. Daarop wordt gecontroleerd en gehandhaafd.
De vergadering kan alleen fysiek worden bijgewoond. De mogelijkheid tot digitaal deelnemen wordt niet aangeboden.

Als vermeld, volgende week meer via de e-mail. Hou je inbox in de gaten en graag tot ziens op 15 november!

Het bestuur