Penningmeester: wisseling van de wacht

Zeerobben krijgt een nieuwe Penningmeester! Tijdens de laatste reguliere bestuursvergadering van het vorige seizoen heeft Roland Zijlstra te kennen gegeven zijn taken als penningmeester van onze club neer te willen leggen. Roland vervulde die functie sedert november 2015.
Gelukkig zijn we er in geslaagd tijdens de relatief rustige zomerperiode een opvolger voor Roland te vinden. En wat voor een! Niemand minder dan Peter Jaspers heeft enthousiast JA gezegd tegen ons verzoek aan hem om terug te keren als penningmeester, een functie die hij eerder 6 jaar vervulde van 2006 tot 2012. Destijds kende de functie van penningmeester nog een heel andere inhoud dan nu. Daar waar de penningmeester destijds vrijwel alles alleen moest doen, wordt Peter nu de leidinggevende spin in de financiële commissie. Deze bestaat uit Steven Beuker die de dagelijkse boekhouding doet, Klaas Abma die de kas en administratie van de kantine verzorgd en Sierk Pasma en Germ Knipper die zich bezighouden met de contributie-inning. Extern wordt de penningmeester nog ondersteund door Janna Tolsma die de loonadministratie verzorgd.

Gedurende de komende weken zal de overdracht van taken plaatsvinden. We verwachten een soepele overgang, maar mocht u de komende weken toch hinder ondervinden, dan alvast op voorhand onze excuses en uw begrip en geduld gevraagd.

Formele overdracht, cq benoeming zal uiteraard gaan plaatsvinden tijdens de ALV van november 2019.

We zijn blij met de terugkeer van Peter en zien uit naar een succesvolle en prettige samenwerking. Forza Zeerobben!

Het Bestuur