On line algemene ledenvergadering

Met toestemming van de bevoegde instanties kon het bestuur van Zeerobben afgelopen maandag dan toch nog haar uitgestelde algemene ledenvergadering (ALV) houden. Met maar een beperkt aantal mensen aanwezig in de kantine waren er wel veel leden online ingeschakeld en konden zo zien hoe Anne v.d. Tuin toetrad tot het hoofdbestuur, Dirk Arends zijn termijn verlengde, Sander Alberda officieel tot voorzitter werd gekozen en Johannes Woudstra afscheid nam.

De voorzitter begon de vergadering met een heel bijzondere mededeling. Hij vertelde dat Wilfred Boers ruim een jaar geleden was overleden en dat onlangs bleek dat Wilfred Zeerobben een legaat had nagelaten. En dat legaat betekende een aanzienlijke financiële bijdrage voor de club. Er is vervolgens gekeken naar de staat van dienst van Wilfred bij Zeerobben die o.a. jeugdleider was, leider bij de vrouwen is geweest en lid was van de businessclub. Daarom heeft het bestuur besloten om jaarlijks (3 jaar lang) het geld te verdelen onder de jeugdafdeling, het meisjes/damesvoetbal alsmede de businessclub. Een ieder was zichtbaar onder de indruk van deze mededeling. 
Bij punt 5 bracht de aftredende penningmeester Peter Jaspers uitgebreid financieel verslag uit over de club en bleek dat de vereniging goed door de corona-tijd is gekomen tot nu toe. Een groot woord van dank en waardering was er dan ook voor de leden, donateurs, sponsoren, gemeente en overheid die allen hun steentje daaraan hadden bijgedragen. Er werd door de kascommissie decharge verleend aan die penningmeester. Na de pauze nam bestuurslid Geertjan de Groot een ieder mee in de uitbreidings- en nieuwbouwplannen voor de kleedaccommodatie. Aan de hand van tekeningen liet hij de vergadering hoe het geheel eruit komt te zien en dat zag er op de schetstekeningen fantastisch uit. Binnenkort zullen de eerste werkzaamheden aanvangen. Punt 11 “bestuursverkiezingen” nam veel tijd in beslag en daar was alle reden toe. Normaal gesproken is het punt bestuursverkiezingen een hamerstuk maar dat was nu wel even anders. De benoemingen van Anne v.d. Tuin (jeugdvoorzitter) in het hoofdbestuur en de termijnverlenging van Dirk Arends (sponsorzaken) bleken ook hamerstukken en ook het (definitieve) afscheid van penningmeester Peter Jaspers laat nog even op zich wachten totdat er een opvolg(st)er is gevonden. Maar het aftreden van voorzitter Johannes Woudstra nam wat meer tijd in beslag. Sander Alberda was al eerder bereid gevonden om de functie als voorzitter van Zeerobben over te nemen van Woudstra en afgelopen maandag werd dat officieel bekrachtigd door de overdracht van de voorzittershamer door Johannes aan Sander. Alberda is bij velen een bekend gezicht vanwege zijn functie als directeur/eigenaar van Nesta Shipping B.V. en als lid van de businessclub van Zeerobben. Woudstra gaf nog maar eens hoe blij hij is met zijn opvolger en sprak alle vertrouwen uit richting de nieuwe voorzitter. Alberda nam vervolgens het woord en stipte nog maar eens even de staat van dienst aan van de scheidende voorzitter. Al ruim 50 jaar “in dienst” bij Zeerobben met verschillende petten op. “Volgens mij heeft hij het gras nog wel gemaaid”  aldus Alberda. We kennen hem niet alleen van de stuwende kracht achter de trainingskampen in Spanje en als de woordvoerder in Trebol bij de fusiebesprekingen maar we kennen hem ook als jeugdleider en jeugdsecretaris. Toen ook was hij al initiator van buitenlandse “Eurosporting toernooien” voor de jeugd in Duitsland en België. Naast jeugdsecretaris was Woudstra jarenlang hoofdbestuurslid met de portefeuille “sponsorzaken”. En de laatste 10 jaren dus in de rol van voorzitter die zeer begaan was (is) met zijn club. In die jaren waren er vele hoogtepunten zoals de sportieve successen van het Vlaggenschip en het tweede elftal (Beloftenteam), de verdere professionalisering van de jeugdopleiding (met o.a. het aanstellen van een Hoofd Jeugdopleiding) en het fors versterken van  begroting alsmede de oprichting en vervolgens succesvol maken van de Businessclub Zeerobben. En uiteraard de vruchtbare samenwerking met de hoofdsponsor SMEDING Groenten en Fruit en Hoofd Jeugdsponsor Froonacker en De Witte Assurantiën. Niemand schrok dan ook van het voorstel van voorzitter Alberda om Johannes Woudstra te benoemen tot erelid van de zmvv Zeerobben. Zowel in de Robbenplaat als ook vanuit de speakers van de beamer (on line vergadering) klonk een welgemeend luid applaus. Een prachtige, welverdiende titel voor een bevlogen voorzitter.

Wat wel even schrikken was voor de scheidende voorzitter waren de woorden van Alberda: “maar er is nog iets”. Nou dat “iets” bleek niet zo maar “iets” te zijn. Het bestuur had besloten om de huidige tribune op het hoofdveld de naam van Johannes Woudstra te geven. Naast de Piet Waaijer bestuurskamer dus nu ook de Johannes Woudstra tribune. De scheidende voorzitter was zeer verrast en kon niets anders dan even zwijgen. De scheidende voorzitter was stil, verrast en tros. Het was een mooi einde van een zeer bijzondere vergadering.