Keeper Sem Bonte van sc Cambuur naar Zeerobben

Het jeugdige keeperstalent Sem Bonte (19) uit Welsrijp maakt komend seizoen de overstap van de SC Cambuur jeugdopleiding naar Zeerobben. Sem is thans nog keeper van SC Cambuur O18, een plek die hij innam na zijn komst van ONS Sneek in 2021. Oorspronkelijk was Sem begonnen met voetballen bij v.v. Dronrijp.

Sem kiest ervoor de plek in te nemen die de huidige, maar vertrekkende selectiekeeper Leon Odinga bij Zeerobben achterlaat. Samen met huidige eerste keeper Theo Nota en Connor Bosman gaat hij onder leiding van keepertrainer Dick van der Galiën de strijd aan om een plekje onder de lat.

De TC van Zeerobben is zeer ingenomen met de komst van Sem en wenst hem alle succes!