Dora Dijkstra overleden

We werden opgeschrikt door het bericht dat Dora Dijkstra-Terpstra, vrouw van ons erelid Albert Dijkstra afgelopen woensdag 10 november op 84-jarige leeftijd is overleden.
Het ging al geruime tijd niet zo goed met Dora en dat maakte het leven voor Albert en hun gezin er niet gemakkelijk op. We hebben als buitenstaanders steeds met grote bewondering gezien hoe Albert zorgzaam en liefdevol alle energie en aandacht bleef schenken aan zijn vrouw, de moeder van hun vijf kinderen en beppe en oerbeppe van hun klein- en achterkleinkinderen. We weten dat het soms een moeilijke gang was naar De Spiker, maar Albert verzaakte nooit en gaf zijn Dora altijd meer tijd en aandacht dan zij ooit van hem had kunnen vragen. Dat verdiende ons diepe respect.

Helaas hebben wij Dora de laatste jaren niet meer bij Zeerobben mogen begroeten. Dat was vroeger wel anders. Voor ons was zij dan ook meer dan “de vrouw van”. Ze hoorde ook bij onze voetbalfamilie, kwam graag, hield van de gezelligheid, maar was ook nooit te beroerd als vrijwilligster haar bijdrage aan de club te leveren.

Onze gedachten zijn bij Albert en we condoleren hem, hun kinderen Nanning & Jolies, Eelke & Rinske, Margriet & Thomas, Pieta & Dirk, Gerard & Jolanda en alle klein- en achterkleinkinderen met het verlies en wensen hen alle sterkte voor de komende tijd.

Namens bestuur en alle leden van Zeerobben,
Johannes Woudstra, voorzitter