Corona stewards gezocht!

Het ging in ons land de afgelopen maanden goed met het onder controle krijgen en houden van het Coronavirus. Versoepelingen waren daarvan een logisch gevolg.

Maar nu het virus weer oplaait en ook diverse voetbalclubs in onze regio de hekken even tijdelijk dichthouden vanwege besmettingen, is voorzichtigheid geboden.

We willen jullie allen dan ook nogmaals verzoeken je te houden aan de geldende regels (>>>protocol<<<). Laten we voorkomen dat de overheid de competitie, waarop we zo lang hebben gewacht, weer moet afnemen voor onbepaalde tijd.

De afgelopen weken zijn al veel voorbereidingen getroffen in de kantine en op het complex zelf om de training- en wedstrijddagen Corona-proof te kunnen laten verlopen.

Vanaf zaterdag zal het weer drukker worden op ons complex. Om verantwoord te kunnen sporten, zijn er stewards (m/v) nodig om alles in goede banen te leiden, mensen aan te spreken op hun verantwoording etc.

Zij dragen een hesje met daarop de tekst van 1,5 meter afstand en zien toe op handhaving van die 1,5 meter regel.

De 1,5 meter regel is ook best lastig. In je enthousiasme sta je soms toch te dicht op elkaar en dan is het fijn dat een steward je er even vriendelijk op wijst.

Vooral bij een thuiswedstrijd van Zeerobben 1 rond het hoofdveld, maar ook in en rond de kantine is jullie hulp zeer gewenst.

We hopen dat er onder de leden, ouders en vrijwilligers bereidwilligheid is om bij toerbeurt op zaterdag per 2 personen 1-2 uurtjes toe te zien of de genoemde richtlijnen en maatregelen worden nageleefd, zodat de gezondheid van ons allen gewaarborgd blijft.

Graag even een mailtje naar activiteiten@zeerobben.nl o.v.v. je naam/namen en welk dagdeel je onze club zou willen helpen met bovenstaande.