Algemene Ledenvergadering Vriendenclub Zeerobben

Beste vrienden

Bijgaand :

– de agenda voor onze Algemene Ledenvergadering op vrijdag 13 mei 2022

concept notulen van de ALV dd 3  december 2019.

De financiële verslagen over de jaren 2019-2020 en 2020-2021, alsmede de begroting voor het lopend seizoen zal tijdens de vergadering worden uitgereikt.

Normaal hebben we deze ledenvergadering in december. Door corona hebben de reguliere vergaderingen niet plaats kunnen vinden daarom nu de vergadering op 13 mei, Aanvang 19.30.

We rekenen op je komst op de Robbenplaat.

Met sportieve groet

Commissie Vriendenclub zmvv Zeerobben