A-selectie Zeerobben blijft grotendeels in tact

Het is voor de Technische Commissie (TC) een vast agendapunt in januari: vooruitblikken op de selectie voor het volgend seizoen. Het trainingskamp in Spanje is altijd een mooi startpunt van de gesprekken daaromtrent tussen spelers, staf en TC. Zo ook dit jaar toen de groep was neergestreken in Torremolinos en middels 10 minutengesprekjes de posities werden gepeild en bepaald.


Het hotel in Torremolinos was een goede locatie voor de 10-minutengesprekken tussen staf en spelers

Het is een verheugende uitkomst dat nu al duidelijk geworden is dat de bestaande spelersgroep grotendeels in tact zal blijven. Daar waar 3 spelers om uiteenlopende redenen (leeftijd, studie, afstand) zullen afhaken, wordt dat door aanvulling met jonge talenten uit de JO19 ruimschoots gecompenseerd uit eigen geledingen. En het is zeer verheugend te noemen dat uit de met deze grote groep talenten gevoerde gesprekken is gebleken dat zij allemaal aan Zeerobben verbonden zullen blijven. En dat is prachtig nieuws!

Drie selectiespelers hebben nog geen duidelijkheid kunnen verschaffen over hun status voor volgend seizoen, maar staf en TC zitten op het vinkentouw om ook met hen weer overeenstemming te krijgen over voortzetting van hun verbintenis met Zeerobben. Alle andere spelers hebben hun verblijf al toegezegd en ook dat is zo vroeg in het jaar heel mooi nieuws. Die duidelijkheid kan alleen maar positief werken op de nog te verrichten krachttoer om de tweede seizoenshelft succesvol te laten verlopen. De goede start met 3 achtereenvolgende winstpartijen tegen Workum, SWZ en Joure biedt in ieder geval perspectief.

Aanvullend op de stabiliteit van de selectie, is het ook goed om te melden dat de gehele staf compleet blijft. Hoofdtrainer Henk Konings en zijn assistent Drewes Janssen hadden al verlengd en nu hebben ook keepertrainer Dick van der Galiën, leider Geert Jan de Groot, zijn assistent Lars Borgman en verzorgster Paulien Broekhuizen bevestigd ook volgend seizoen weer present te zijn.

Het zijn mooie berichten die we met tevredenheid en trots publiceren.

De Technische Commissie