Zeerobben innamepunt Statiegeld Nederland

Sinds 1 juli 2021 zit er € 0,15 statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water. Dit bevordert het hergebruik van plastic flessen en helpt zwerfafval te verminderen.
Je herkent kleine plastic flessen met statiegeld aan het statiegeldlogo op het etiket!!

Als zmvv Zeerobben ontkomen wij er ook niet aan. We worden bij inkoop belast en de consument merkt dit bij de verkoopprijs. Als sportvereniging zijn wij  echter niet verplicht om
statiegeldflesjes in te nemen en terug te betalen. Het innemen gebeurt op vrijwillige basis en uiteraard stimuleren wij hergebruik. Dit alles onder de noemer: Statiegeld sparen voor je club…..hergebruik flesjes.

We hebben met onze kantine De Robbenplaat dus besloten een vrijwillig innamepunt te worden en statiegeld te sparen voor onze club. De zmvv Zeerobben is daarom geregistreerd  innamepunt bij Statiegeld Nederland. In onze kantine staan daarom enkele bakken waarin een ieder zijn/haar plastic statiegeldflesje kan deponeren. De opbrengst komt vervolgens ten goede aan Zeerobben.

Doe dus allemaal mee, lever de flesjes (inclusief dop)  in in de daarvoor bestemde bakken. Stop hiermee het zwerfvuil en stimuleer hergebruik.

Dank alvast voor jullie medewerking!