ZEEROBBEN EN SMEDING VERLENGEN SPONSORCONTRACT

Ten overstaan van een vol clubhuis maakten Wiebe Attema als lid van de sponsorcommissie en Sjaak Smeding, directeur van Smeding Groenten en Fruit, bekend dat de samenwerking tussen Zeerobben en Smeding aansluitend op het huidige seizoen met nog eens 3 jaar zal worden verlengd.

Groot nieuws voor alle aanwezigen, dat uiteraard met heel veel instemming en enthousiasme werd ontvangen. SMEDING GROENTEN EN FRUIT als Hoofdsponsor voelt voor iedereen binnen Zeerobben als een natuurlijk passende jas en bestendiging van die relatie stemt uiteraard tot vreugde en tevredenheid.
Maar zo logisch als het voor menigeen lijkt, zo automatisch komt zo’n overeenkomst niet tot stand. SMEDING is al sinds 2009 hoofdsponsor van Zeerobben en sedertdien hebben club en sponsor veel met elkaar meegemaakt, meestal door het zelf tot stand te brengen op basis van beider ambities en initiatieven.

Van de kant van SMEDING zijn die ambities aanvankelijk voortgekomen uit de historische en persoonlijke relatie van de directie met de club. Maar al snel na de start van de samenwerking begon het te kriebelen en spraken sponsor en club ambities uit om jegens elkaar zakelijker en betekenisvoller te zijn. SMEDING zat als bedrijf in een fase van sterke groei en zag in Zeerobben een goed platform om die groei via Zeerobben ook te koppelen aan positieve en sportieve uitstraling in de regio. Zeerobben had net de (mislukte) fusiebesprekingen met Harlingen en Robur achter de rug en voelde dezelfde ambitie aan groei als vereniging in de gehele breedte. Sportief gezien werd een visie neergelegd richting het jaar 2020 als eersteklasser. De wederzijdse stimulering in deze ambities pakten goed uit. “The rest is history”, zou je kunnen zeggen. Zeerobben groeide, kreeg van de KNVB de status van Top-Amateur toegekend, kampioenschappen bij de jeugd en het Vlaggenschip volgden elkaar snel op, de accommodatie kreeg een upgrade, de Businessclub werd opgericht, buitenlandse trainingskampen voor de A-selectie deden hun intrede en de benoeming van een Hoofd Jeugdopleiding zorgde voor professionalisering van de jeugdopleiding. Uiteindelijk werd in 2017 via het kampioenschap in de tweede klasse de zo gewenste status van eersteklasser bereikt.

Dat dit alles nu gecontinueerd kan worden, kan ook niet los gezien worden van het feit dat de sponsorcommissie al bij de totstandkoming van het initiële contract in 2009 werd vertegenwoordigd door de bestuursleden Dirk Arends en Wiebe Attema en dat beide mannen ook nu weer plaatsnamen aan de onderhandelingstafel. Oorspronkelijk tegenover directeur Rieny Smeding en tegenwoordig met diens opvolger Sjaak Smeding, die in zijn korte speech nog maar eens benadrukte dat zowel zakelijke als sportieve successen alleen kunnen worden bereikt met hard werken. Vanuit die basisgedachte vormen Smeding en Zeerobben een prima match. Familieclub en familiebedrijf van generatie op generatie. Hoe mooi kan het zijn.

Het moge duidelijk zijn dat bestuur en sponsorcommissie zeer ingenomen en dankbaar zijn richting Smeding voor de voortzetting van de samenwerking. Gezien de reacties onder leden en andere aanwezigen bij de bekendmaking van dit nieuws, geldt dat in gelijke mate voor alle geledingen binnen de club.