Vandaag starten de trainingen weer!

Vandaag gaan voor veel teams dan eindelijk weer de trainingen van start. Prachtig en we zijn er heel blij mee. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat dit niet tijdelijk maar blijvend is voor ons allen en als we het met z’n allen goed doen kan er straks misschien wel meer. Maar dan moeten we ons wel aan alle afspraken houden. Daarom nogmaals het verzoek om ons protocol nog eens goed door te lezen en daar naar te handelen. Respecteer ook de aanwijzingen van onze “Corona-medewerkers”. Weet dat zij het niet voor zichzelf doen maar voor de gezondheid van ons allen. We vragen uw begrip en medewerking in deze.

En dan nog even dit: De trainingen zijn alleen voor eigen leden laat dat duidelijk zijn. We handelen naar de voorschriften van de gemeente. De gemeente heeft de regie en kan binnen de landelijke kaders zaken bepalen. Dat hebben ze gedaan door alleen de jeugdleden te laten trainen bij hun club. Dit zorgt namelijk voor duidelijkheid en beschermt de kaderleden en trainers die het al druk genoeg hebben met de te nemen maatregelen. Bovendien zorgen de buurtsportcoaches voor een mooi programma voor niet clubleden vanaf 4 tot 18 jaar. De sport-spel-lessen in Harlingen worden georganiseerd op de volgende data:

Donderdag 30 april

Donderdag 7, 14 mei

Woensdag 20 mei

Neem voor meer informatie contact op met buurtcoach Jorine van Dijk via j.vandijk@harlingen.nl of 06-46824966

We wensen alle kinderen en de jeugdtrainers heel veel succes en plezier de komende tijd. Maak er iets moois van!!

Het jeugdbestuur