Van oud naar nieuw

Van oud naar nieuw

Het is kerstavond. Het jaar 2019 ligt nagenoeg achter ons. Het seizoen echter nog niet. Integendeel, we zitten er nog midden in. Aan het eind van een jaar kijken we altijd terug. Maar terug waarop? Op het jaar of op het seizoen? Het seizoen 2018-2019 ligt immers alweer ver achter ons zo lijkt het en resultaten behaald in het verleden bieden geen… Het jeugdbestuur kijkt ook liever vooruit maar ontkomt er ook niet aan om even kort terug te kijken op….? Juist,  de 1e seizoenshelft!

Na de afsluitingsfeesten van het vorige seizoen met verschillende kampioenschappen begonnen met name de standaardteams alweer vroeg in augustus aan de voorbereidingen. De overige teams iets later. In totaal verschenen er in september 32 teams aan de start van de competitie. Daarnaast konden we ook weer veel nieuwe Waddenrobkes verwelkomen. Voor een stad als Harlingen een aantal waar we nog steeds trots op zijn. Tot twee keer toe hebben we geprobeerd om ook de kleuters van Harlingen kennis te laten maken met voetbal en met Zeerobben maar tot twee keer toe gooide het weer roet in het eten en moesten we deze activiteit helaas afblazen. In 2020 gaan we het opnieuw proberen want ook kleutervoetbal hoort bij Zeerobben! De eerste seizoenshelft stond voor het jeugdbestuur verder in het teken van de benoeming van een nieuwe jeugdvoorzitter. Na een lange zoektocht is het jeugdbestuur blij met de komst van Herke de Groot als jeugdvoorzitter. 

Over de resultaten binnen de jeugdafdeling zijn we tot nu toe niet ontevreden. Promotie voor JO17-1, JO15-1 en JO13-1 naar de promotieklasse en we zien dat met name in de bovenbouw de kinderen langer blijven voetballen. Met 4 JO15-, 3 JO17- en 2 JO19-teams zijn we dan ook erg blij. Maar het geeft ook problemen. Vooral als je te weinig spelers hebt voor een extra team en teveel voor het bestaande aantal teams. Teams met 17 of soms 18 spelers zijn dan ook geen uitzondering. Er is door het jeugdbestuur veel tijd en energie gestoken in het zoeken naar oplossingen. Dat is helaas niet gelukt. Gezegd moet worden dat leiders/trainers/spelers/ouders veel begrip tonen voor de ontstane situatie en proberen het beste er van te maken wat ook vaak goed lukt door creatieve oplossingen. Ook bij de meiden zien we een positieve ontwikkeling. De meiden van JO15-5M die voor het eerst uitkomen in de jongenscompetitie, het kampioenschap van MO11-1 en de saamhorigheid en plezier van MO13-1 stemmen tot tevredenheid.  

Er bestaat bij de jeugdteams een goede saamhorigheid zo bleek ook tijdens de laatst georganiseerde actie. 21 teams (van JO19-1 t/m JO11-3) zijn  als team de wijken in gegaan om waardebonnenboekjes voor de club te verkopen. De medewerking van spelers, leiders, trainers en ouders was hartverwarmend en geeft positieve energie. Positief was ook de daaraan gekoppelde actie voor de voedselbank. Wat heeft een ieder daar enorm aan meegewerkt om ook daar een succes van te maken. Het artikel van de voedselbank in de krant met daarboven de kop “Zeerobben scoort ook op sociaal terrein” zegt in deze meer dan genoeg. 

De 2e seizoenshelft ligt voor ons en we stoppen daar met z’n allen weer veel energie in. Ook dan wordt weer veel gevraagd van onze vrijwillig(st)ers en ouders. We zullen het echt met z’n allen moeten doen anders heeft de vereniging geen bestaansrecht. De club is ook van u. We beginnen het nieuwe jaar meteen al met een fantastisch wintertoernooi voor de jeugd op 11 januari a.s. 

We willen verder, met de komst van VTON (voetballeerlijn voor de gehele jeugdafdeling), iedereen de kans geven om zich verder te ontwikkelen en beter te worden. Het pakket is inmiddels aangeschaft en veel trainers werken er al mee. Ook zijn we al bezig met de toedeling van trainers aan teams voor het  seizoen 2020-2021. 

We kunnen echter van alles op papier zetten en schrijven hoe fantastisch het is bij Zeerobben maar het gaat er uiteindelijk om hoe de spelers/speelsters en ouders het ervaren. “Nepnieuws” hebben we niks aan! Je moet het naar je zin hebben en spelers moeten zich bij onze vereniging verder kunnen ontwikkelen in een vertrouwde en veilige omgeving. Op wat voor een niveau dan ook. Daar ligt voor ons de enige uitdaging. Ook met ouders wordt op dat vlak gesproken omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich thuis voelt bij onze familieclub. Dat geldt ook zeker voor de mensen voor wie 2019 niet zo’n geweldig jaar was. We hopen ook dat juist voor die mensen onze vereniging steun kan bieden op wat voor manier dan ook. Als we elkaar volgend jaar rond deze tijd weer “spreken” hoop ik dat u kunt terugkijken op een goed seizoen en op een goed 2020. 

Fijne dagen gewenst.

Names het jeugdbestuur,

Frans Bode