Van de Vriendenclub

Afgelopen Vrijdag twee December jl. heeft Sierk Pasma op de goed bezochte ledenvergadering afscheid genomen als penningmeester van de Vriendenclub van Zeerobben.

De vriendenclub dankt Sierk voor zijn jaren lange inzet en de samenwerking

Graag zien we hem natuurlijk terug op de volgende ledenvergadering, niet als bestuurslid maar als lid van de vriendenclub. Wij hopen dan ook met dezelfde kritische blik die we van je gewend zijn.

Aangezien Albert Niezink ook besloten heeft te stoppen als bestuurslid van de vriendenclub, komt de plek van secretaris ook vacant. Albert zal op de volgende Algemene ledenvergadering afscheid nemen als secretaris.

Omwille van hun aftreden zoeken we enthousiaste leden die de functie van penningmeester en of secretaris willen bekleden.

Aanmelden is mogelijk op het volgende mail adres: vriendenclub@zeerobben.nl