Online ledenvergadering

Misschien wel de eerste en ook meteen de laatste keer in het bestaan van de voetbalvereniging Zeerobben. Een online ledenvergadering in verband met de getroffen corona-maatregelen. Normaal gesproken een volle bak in de Robbenplaat maar dit keer op zaterdagmiddag 13 februari een handjevol mensen in de al maanden verlaten kantine. In verband met de ingestelde avondklok was de vergadering verplaatst van maandag 15 februari naar de zaterdagmiddag. Maar het bestuur had niet stil gezeten en had haar zaakjes meer dan goed voor elkaar. Leden vanaf 16 jaar konden zich aanmelden voor deze vergadering en ontvingen een duidelijke instructie via de mail hoe ze via TEAMS mee konden kijken, luisteren en praten. De techniek staat voor niks. En…..alles werkte.

Voorzitter Johannes Woudstra opende om 16.00 uur de vergadering en blikte terug op het afgelopen jaar met alle gevolgen van dien en probeerde alvast ook voorzichtig vooruit te kijken. Ook het hoofdstuk renovatie Oostersportpark en het daaraan gekoppelde overleg met de gemeente wordt helaas een terugkerend item in het voorwoord van de voorzitter. Het thema corona stond centraal in het voorwoord en de voorzitter roemde dan ook de steun van de leden, sponsoren en de  overheid (gemeente).  Ook stond hij stil bij het overlijden van Anne Bleeker en Wilfred Boers het afgelopen jaar.

Na zijn voorwoord konden de punten van de agenda vlot afgewerkt worden. De toelichting van penningmeester Peter Jaspers nam echter meer tijd in beslag dan normaal. Dit had alles te maken met de uitvoerige uitleg over de manier waarop de vereniging door de corona-crisis probeert te manoeuvreren. De penningmeester liet zien dat het zware tijden zijn voor de vereniging maar zeker niet uitzichtsloos. En dat zorgde voor opluchting bij velen.  Vervolgens kon Albert Beuker namens de kascommissie decharge verlenen aan de penningmeester. Dit jaar geen uitreiking van de Wolter Bakker Trofee maar uiteraard wel aandacht voor bestuurswisselingen. Gerrit Bos runt al jaren de kantine en was de laatste jaren verantwoordelijk voor activiteiten zoals de familiedag en de onlangs gehouden bingo. Gerrit kiest niet voor een volgende termijn in het bestuur maar stopt er ook niet mee. Hij blijft “kantinebaas” en zal zich daar volledig op gaan richten. Titels had de voorzitter niet weg te geven aan Gerrit die al erelid en lid van verdienste is maar wel een heerlijke rode wijn. En natuurlijk eeuwige roem want ook Gerrit mocht zijn steentje op het bord “bestuursleden aller tijden” onthullen.  Verder trad Herke de Groot toe tot het bestuur met de portefeuille algemene zaken en ook voor Marcel Visser ligt er een grote uitdaging binnen het bestuur als bestuurslid technische zaken. Beiden viel een applaus ten deel.  Voorzitter Johannes Woudstra had ook al eerder aangegeven zijn termijn niet te verlengen en zou normaliter in  de najaarsvergadering van november 2020 afscheid genomen hebben als voorzitter van de club. Maar gezien de moeilijke en complexe tijd waarin we nu leven heeft de voorzitter besloten om niet meteen af te zwaaien maar de vereniging nog tot de volgende ALV (november 2021) te leiden. Dat besluit werd met applaus ontvangen.  Tot slot konden er nog wat online rondvragen beantwoord worden en kon de voorzitter rond 18.45 uur de vergadering sluiten zonder helaas iedereen een drankje namens de club aan te bieden hetgeen traditie is geworden bij de vereniging.