Onderlinge toernooitjes bij Zeerobben

4 x 4 toernooitjes!!

Kinderen en (sinds kort) ook senioren zijn alweer volop in training de afgelopen weken. Voor de kinderen onder de 13 is het “business as usual”. Zij kunnen met inachtneming van de corona-regels volop trainen zonder beperkingen. Voor de groep vanaf 13 jaar blijft de “1,5 meter afstand” van kracht en blijft het bij aangepaste trainingen. 

Nu de onderbouw toch weer onbeperkt partijtjes mag spelen is het jeugdbestuur druk bezig om een afsluitend toernooitje voor deze kinderen te organiseren. Deze toernooitjes worden georganiseerd op zaterdagochtend 6 en 13 juni van 10.00 uur tot 11.30 uur. Toernooien waarbij andere verenigingen uitgenodigd worden zijn niet toegestaan maar de KNVB heeft laten weten dat het organiseren van onderlinge toernooitjes geen problemen geeft. Mits de vereniging zich houdt aan haar protocol. Een protocol overigens dat steeds weer wordt aangepast gezien de steeds ruimere/soepelere maatregelen die afgekondigd worden. De jeugdafdeling van Zeerobben is gelukkig groot genoeg om een “volwaardig
”4 x 4 toernooi” te kunnen organiseren. 

Voor wie?

Op zaterdag 6 juni wordt gestart met de groepen JO8, JO9, JO10 en de Waddenrobkes.  Een week later op 13 juni is het dan de beurt aan JO11, JO12 en de meisjes van MO11.  

Vriendjes/vriendinnetjes

Normaal gesproken is dit de tijd dat kinderen de keus maken om te stoppen met voetballen of juist te beginnen met voetballen. Om te kijken of je voetbal en de vereniging Zeerobben leuk vindt mag ieder lid max 1 vriendje/vriendinnetje meenemen. Wij noteren hen dan in als “proeflid”, overigens zonder enige verdere verplichting (zie “opgave” hieronder), de keuze om definitief lid te worden mag na het toernooitje genomen worden. Een mooie gelegenheid om je in de kijker te spelen bij de jeugdleiders/trainers en de vereniging te leren kennen. Dat kon voorheen altijd op de familiedagen van de vereniging maar zoals bekend gaan die dit jaar niet door.  

Opgave

Voorwaarde voor deelname aan deze toernooitjes is dat je je vooraf moet opgeven. Alleen zo kunnen we alles in goede banen leiden en de organisatie daarop aanpassen. Opgave kan tot uiterlijk 3 juni via de groepsapp van je team of bij het hoofd jeugdopleiding Koos Heising via heising@home.nl. 

Op deze manier wil de jeugdafdeling haar leden toch nog de gelegenheid geven om samen met hun voetbalvriendjes het seizoen op gepaste wijze af te sluiten. Natuurlijk is het nog niet zoals het was (nog steeds zonder publiek) maar de vereniging gaat haar best doen om er iets gezelligs van te maken want scoren, juichen en plezier maken met elkaar blijft natuurlijk leuk. Ook in het corona-tijdperk. We hopen dat mede hierdoor zaterdag weer de mooiste dag van de week gaat worden.