HERKE DE GROOT JEUGDVOORZITTER ZEEROBBEN

Het jeugdbestuur en daarmee ook het hoofdbestuur van Zeerobben zijn weer compleet. Met de benoeming van Herke de Groot tot Voorzitter van de jeugdafdeling komt een einde aan de zoektocht naar een opvolger voor Lieuwe Wesselius, die zijn functie eerder dit jaar neerlegde.
Als vertegenwoordiger van de jeugd -de grootste afdeling binnen Zeerobben- binnen het hoofdbestuur vormt de jeugdvoorzitter een belangrijke schakel tussen Hoofd- en Jeugdbestuur. Geen wonder dat Zeerobben zorgvuldig te werk is gegaan in de zoektocht naar een nieuwe Jeugdvoorzitter en er ook de tijd voor heeft genomen die nodig was om tot een goede invulling te komen. Natuurlijk was het mooier geweest als er tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van november al een nieuwe benoeming had kunnen plaatsvinden. Maar kwaliteit gaat in deze voor snelheid en eerlijk gezegd was anderzijds de druk ook niet heel erg hoog. Het zittende jeugdbestuur, waar ook Lieuwe Wesselius immers nog steeds deel van uitmaakt, is sterk bezet en bleek prima in staat om lopende zaken gaande te houden. En meer dan dat zelfs! Daarbij vervulde Frans Bode tijdelijk de rol van contact vanuit de jeugd binnen het hoofdbestuur en dat deed hij met verve. Nooit ontstond het gevoel dat er sprake was van een leemte in de organisatie van Zeerobben.

Maar er moest natuurlijk wel een nieuwe jeugdvoorzitter komen. Iemand die de club kent, liefst ook al wat vrijwilligerservaring heeft, die past bij de cultuur van die club en ook in staat geacht mag worden die cultuur te bewaken. En natuurlijk iemand die sturing kan geven aan een goed functionerend jeugdbestuur, die vanuit het hoofdbestuur het verenigingsbeleid kan vertolken bij het jeugdbestuur en natuurlijk andersom de jeugdbelangen binnen het hoofdbestuur goed kan behartigen. En zo kwam Zeerobben bijna als vanzelfsprekend uit bij iemand als Herke de Groot, in het dagelijks leven directeur van De Boer & de Groot Civiele werken te Harlingen en in zijn vrije tijd al jaren jeugdleider bij diverse teams en actief betrokkenen bij de club middels sponsoring en de Business Club. Recentelijk werd Herke ook al Ambassadeur van Zeerobben binnen het Sportief Partnership met sc Heerenveen.

Herke heeft zich afgelopen weken goed georiënteerd op zijn nieuwe functie en we wensen hem daarbij heel veel succes en -vooral- heel veel plezier. Want ook bij kaderleden is plezier de belangrijkste basis om actief te zijn bij een vereniging.

Strikt formeel zal Herke’s benoeming nog door de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd moeten worden. Maar dat is wel het laatste waar Zeerobben zich op dit moment zorgen om zal maken.

We heten Herke welkom en wensen hem heel veel succes!

 

Het bestuur