Hendrik Amels overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op 23 december jl. na een kort ziekbed op 77 jarige leeftijd Hendrik Amels is overleden. Hendrik (velen noemden hem Henk) was sinds 25 maart 2012 weduwnaar van Jelly Amels-Heeres. Ik  herinner me Hendrik als leider bij onze jeugdafdeling.  Jarenlang was hij leider bij zijn zoon Jeffrey en ondersteunde hij, daar waar nodig was, ook jeugdtrainers. Hendrik was een leider die het hart op de tong had en altijd begaan was met zijn jongens. Hendrik was van de no-nonsense. Ik herinner me nog het moment  dat er door het jeugdbestuur EHBO-trommels met een waterzak werden uitgereikt aan alle jeugdleiders. Hendrik vroeg meteen: “wat moet ik met die waterzak?”. Na een korte uitleg over koelen etc. was zijn reactie: “die hoef ik niet, ze gaan maar even met hun poot in de sloot staan als er gekoeld moet worden”. Recht door zee en duidelijk. Daarnaast floot hij op latere leeftijd ook wel wedstrijden van de 35+. En ook daar: streng doch rechtvaardig. En was hij ineens weg naar huis dan moest hij naar zijn duiven want Hendrik was ook een fanatiek duivenhouder. Henk bleef tot z’n overlijden trouwe donateur van onze vereniging. Op bijgaande foto zien we Hendrik geheel links op de foto staan als leider met zijn zoon Jeffrey als keeper (staand 2e van rechts). We wensen de kinderen Churlie en Jeffrey alsmede de broers Jan, Oepie en Hans veel sterkte toe de komende tijd.

FB