“GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!”

Het is een understatement om te stellen dat het best aardig gaat met Feyenoord. Zelfs verstokte  020 en 040-ers zullen dat moeten erkennen. Het “Geen woorden, maar daden” is als nooit tevoren van toepassing op het succes van de Rotterdammers.
En zo zie je maar weer dat het beter is te doen dan te praten. Beter de handen uit de mouwen steken dan aan de zijlijn staan en dadenloos kritisch toe te kijken. En dat het uiteindelijk ook gewoon heel leuk is om mee te werken aan het realiseren van successen.

Bij een club als Zeerobben is dat niet anders! Op maandag 20 november vind de Algemene Ledenvergadering weer plaats (agenda en stukken volgen nog) en tijdens die vergadering zal bestuurslid Geert-Jan de Groot regulier aftreden. Hij heeft er dan ruim 2 termijnen opzitten en heeft aangegeven zich niet nogmaals voor een periode van 3 jaar te kunnen committeren aan zijn bestuurstaken. Hoe spijtig ook, daar moeten we natuurlijk wel begrip voor hebben, per slot van rekening is Geert-Jan ook al leider van Zeerobben 1 en dat blijft hij ook doen. Het is tijd voor iemand anders om het stokje over te nemen.

Bestuurslid Accommodatiezaken
Geert-Jan had als bestuurslid de portefeuille Accommodatiezaken. Daarvoor zoeken we nu dus een opvolger. Iemand van “Geen woorden, maar daden” dus. Er is veel gebeurd de laatste jaren op dit dossier, waarvan de nieuwe kleedkamers en de nieuwe verlichting rond het hoofdveld misschien wel het meest aansprekend zijn. Grote klussen zijn geklaard, maar dat wil niet zeggen dat er geen andere klussen en klusjes meer te klaren zijn. Denk je dat dit iets voor jou is? Voeg dan de daad bij die gedachte en bel eens met Geert-Jan om met hem te overleggen wat zijn functie zoal inhoud en in hoeverre het iets voor jou zou kunnen zijn.
Intern is het kunnen omgaan met en aansturen van een enthousiaste groep vrijwilligers die wekelijks de operationele zaken en dagelijkse klusjes doen een belangrijke, maar ook leuke uitdaging. Extern zijn het de contacten met bedrijven, leveranciers en overheden die deze functie ook een uitdaging en aanzien geven.

Dus: Geen woorden, maar daden. Bel eens met Geert-Jan op  0646745224 of anders met één van de andere bestuursleden.

Bestuurslid Penningmeester
De functie van penningmeester is al een jaar vacant en helaas zal het bestuur tijdens de ALV ook nog geen (potentiële) kandidaat kunnen voorstellen. Tenzij………er iemand opstaat en denkt: “Geen woorden, maar daden”, dat geldt natuurlijk ook voor mij!
Er zijn bij Zeerobben veel mensen die op het financiële vlak al hand en span diensten verrichten en dat ook willen blijven doen. Maar iemand die alles bijeen brengt, alles overziet en financieel beleid kan en wil maken, die zoeken we nog.

En laten we nou eerlijk zijn mensen, het dagelijkse werk van de penningmeester wordt momenteel door andere bestuursleden er gewoon even bijgedaan. Dan kan het toch niet zijn dat het voor iemand met enig financieel inzicht en enige bestuurlijke ambitie niet te doen zal zijn om tot daden voor onze mooie club te komen? Nou dan!

Pak jij die handschoen op? Bel eens met voorzitter Sander Alberda op 0620442055. Hij zal je graag te woord staan en eventuele twijfels wegnemen.

Besturen van Zeerobben en bijdragen aan het succes van onze club is gewoon echt heel leuk. Probeer het maar eens!

Het bestuur (jouw toekomstige collega’s?),
Anne, Dirk, Evelyn, Geert Jan, Sandra, Theo en Sander