Aan- en afmelden

Als je lid wilt worden dan moet je een ingevuld aanmeldingsformulier invullen voor de ledenadministratie van Zeerobben. Klik hier om naar het online aanmeldformulier te gaan. Wil je liever een papieren versie gebruiken? Dat kan. Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden. Deze dien je dan ingevuld af te leveren.

Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling:

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, blijft toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd! De belangrijkste reden daarvoor is dat de zmvv Zeerobben in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of het aangaan van kaderverplichtingen. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur besloten worden om van deze regeling af te wijken. Beëindiging van het lidmaatschap is gemakkelijkst via dit afmeldformulier maar kan ook per e-mail (leden@zeerobben.nl). Liever per post? Schrijf een brief met je gegevens naar postbus 23, 8860AA Harlingen.

Wijzigingen:

Verhuisd? Een nieuw emailadres? Ingedeeld in een ander elftal? Voor alle wijzigingen in je persoonlijke gegevens of omstandigheden, stuur een emailtje naar: sportlink.jeugd@zeerobben.nl

Let op! Mede in verband met de afwikkeling van kledingzaken geldt met ingang van het seizoen 2015-2016 de volgende procedure bij afmelden:

1. Alvorens afmelding cq overschrijving te kunnen regelen checkt de ledenadministrateur of alle openstaande contributies en/of boete’s zijn betaald. Zolang dat niet het geval is, kan geen afmelding of overschrijving in gang gezet worden.

2. Tevens vindt er een check plaats op inlevering van alle in bruikleen gegeven kleding (zowel wedstrijdkleding als ook presentatiekleding).

3. Indien aan bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan, kan geen afmelding of overschrijving plaatsvinden en blijft men contributieplichtig.

4. Wedstrijdkleding inleveren bij de leider van het team. Het inleveren van de presentatiekleding (tas en pak) kan op een aantal (donderdag)avonden gedurende het seizoen (zie op de website). Het retourneren van de borg gaat via een bankoverschrijving, geef daarom altijd ook rekeningnummer en tenaamstelling van de rekening door bij het inleveren.