Bestuursmededelingen

Het voelt als een onwerkelijke wereld, maar de realiteit is dat niets meer vanzelfsprekend is. Ook in de voetballerij niet, ook bij Zeerobben niet. Het bestuur heeft -door de omstandigheden gedwongen- een paar besluiten genomen die we met onze leden delen:

Algemene Ledenvergadering
De voorgenomen datum voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering was maandag 16 november 2020. De meeste stukken lagen al klaar, de jaarrekening is opgemaakt, de begroting bijgesteld. En toen was er een tweede Coronagolf.
Bij een vergadering zouden we maximaal 30 personen kunnen toelaten en dan ook nog op onderlinge afstand van 1,5m. Een geschikte locatie was al een dingetje. Buiten in de tribune, werd zelfs geopperd. Vonden we geen goed uitvoerbaar idee.
Als alternatief zou ook gekozen kunnen worden voor een digitale vergadering, bijvoorbeeld via Zoom.
Wij zijn van mening dat maximaal 30 personen of een digitale vergadering geen goede alternatieven zijn voor onze vereniging. We verheugen ons altijd in een grote opkomst, de laatste jaren tussen 80 en 100 leden en we zouden in beide gevallen teveel mensen moeten teleurstellen. Dat voelt ondemocratisch en niet goed. Of allemaal, of niet, zo denken we er over.

Dus hebben we besloten te kiezen voor de mogelijkheid dit jaar onder Corona omstandigheden geboden wordt: uitstellen. We mogen tot maximaal 4 maanden uitstellen, dus tot uiterlijk 16 maart 2021. Zodra het weer mag, zullen we de ALV alsnog gaan inplannen, hopelijk royaal voor 16 maart 2021. Uiteraard zullen we ons houden aan de geldende, tijdige oproeptermijn.

Bestuursverkiezing
De vacature HTC bestaat nog en blijft staan tot aan de ALV.
Aftredend bestuurslid Gerrit Bos heeft laten weten dat zijn aftreden zal mee schuiven met de datum van de ALV. Zijn we natuurlijk heel blij mee. Laat onverlet dat de zoektocht naar een opvolger blijft…
Aftredend voorzitter Johannes Woudstra zou herkiesbaar zijn, dus dat schuift ook gewoon door.

Uitloting Obligatielening
We zijn toe aan de laatste tranche wat betreft de uitloting van de Obligatielening. Het is daarmee in letterlijke zin geen loting meer, maar dat terzijde. Alle mensen die nog een obligatie uit hebben staan zullen een dezer dagen schriftelijk worden benaderd door onze penningmeester Peter Jaspers met het verzoek hun keuze kenbaar te maken.

Nieuwjaarsreceptie
Het is onder voorbehoud van Corona omstandigheden, maar de Nieuwjaarsreceptie is ingepland voor zaterdag 2 januari 2021. In principe is er die dag dan ook het traditionele Appelflappentoernooi. Er zal tijdens de winsterstop deze keer geen Spaans trainingskamp zijn voor de A-selectie.

Het Bestuur