Uitnodiging jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Zeerobben nodigt alle leden vanaf 16 jaar uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden:

  • Maandag 11 november 2019
  • Aanvang 19.30 uur (let op!, een half uur eerder dan gebruikelijk)
  • Locatie: Robbenplaat, Oostersportpark

Leden jonger dan 16 jaar mogen worden vertegenwoordigd door hun ouders.

De agenda (download PDF) gaat hierbij. Onder agendapunt 12 volgt een voorstel van het bestuur tot wijziging van de statuten. In de bijlage een korte toelichting van het bestuur, alsmede een compleet overzicht van de voorgestelde aanpassingen, geheel conform artikel 16 van deze statuten. In de toelichting is ook een keuzevoorstel tot naamswijziging opgenomen. Het bestuur vraagt de leden hierover na te denken en zal tijdens de vergadering de meningen inventariseren.

Een statutenwijziging kan slechts worden aangenomen als tenminste een derde van het aantal leden op de vergadering aanwezig is. In ons geval zouden er dan zo’n 200 leden aanwezig moeten zijn. Wij doen daarom een dringende oproep aan alle leden om ter vergadering te komen. En….spoor daartoe ook andere leden aan!

Mocht het aantal vereiste leden niet aanwezig zijn, dan zullen de voorstellen wel inhoudelijk kunnen worden besproken, maar zal er tevens een tweede ALV worden uitgeschreven voor maandag 2 december. In die vergadering is dan geen minimum aantal aanwezigen vereist en kunnen besluiten worden genomen met minimaal twee derde meerderheid van het aantal dan aanwezige leden.

Bestuur Zeerobben