ALV Zeerobben: goed nieuws show met kanttekeningen

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Zeerobben wordt altijd al goed bezocht, maar die van dit jaar gaat wat bezoekersaantal betreft in de top belanden. Op het laatste moment moesten nog extra stoelen worden aangerukt om de royaal meer dan 100 belangstellende leden een zitplaats te kunnen bieden. Men moet geweten hebben over, of in ieder geval zeer benieuwd zijn geweest naar het nieuws dat die avond voorbij zou komen.

Want het leek af en toe inderdaad wel op een “Goed Nieuws Show”, gepresenteerd door de debuterende voorzitter Sander Alberda. Een presentatie die hem ook zeer goed afging, geheel zichzelf, geheel Zeerobben. Het begon al in zijn welkomstwoord aan alle aanwezigen, waarin hij onder andere de presentatie van de nieuwe shirtsponsors voor de dames- en meidenafdeling mocht aankondigen. Binnenkort sieren de bedrijven Botanic-Sun, Windmolenpark De Riedpolder en MDM Midlum de shirts van de dames en meisjes.

Financieel jaarverslag
Goed nieuws was er ook van de scheidend penningmeester Peter Jaspers. Zijn gedetailleerde presentatie van de cijfers over het seizoen 2021/2022 werd ademloos en vol bewondering aangehoord. Daar waar nodig een waarschuwend vingertje van Peter, maar de teneur was toch vooral zeer positief. Zeerobben heeft financieel een goed jaar gehad, leidend tot een versterkte financiële positie. De steun van de nog steeds groeiende groep sponsoren, de inkomsten uit de kantine (ondanks Corona, maar dankzij Familiedagen) en de grote opbrengsten o.a. uit acties en oud-papier zorgen voor een fundament dat van Zeerobben een zeer gezonde club maakt.
Geen wonder ook dat Peter decharge kreeg van de Kascommissie bij monde van Dick van der Galiën, gevolgd door goedkeurend applaus van de vergadering.

Afsluitende kanttekening van het financiële hoofdstuk was de constatering dat scheidend penningmeester Peter Jaspers nog geen opvolger heeft mogen inwerken. De positie is nog vacant en dat baart natuurlijk zorgen. Zeerobben blijft op zoek en houdt zich aanbevolen.

Koninklijke onderscheiding Thijs de Vries
Het financieel verslag is doorgaans de hoofdmoot van de ALV, dus wordt daarna traditiegetrouw de pauze ingepland. Daar moesten de aanwezigen deze keer echter even op wachten. Voorzitter Alberda kondigde namelijk de komst van onze Burgemeester Ina Sjerps aan. Getooid met ambtsketting baande zij zich een weg door de volle kantine naar het spreekgestoelte. En dan weet je het al: er zit een Koninklijke onderscheiding aan te komen! Al snel gaf mevrouw Sjerps opening van zaken, ze riep Thijs de Vries naar voren. Er was er misschien maar één in de zaal die dat verbaasde en dat was Thijs zelf. De rest van de aanwezigen kon slechts instemmend toejuichen en applaudisseren.
Meer dan 50(!!!) jaar was Thijs als vrijwilliger actief bij Zeerobben. Begonnen als speler (keeper) maar meteen ook op velerlei gebied vrijwilligerswerk gedaan. Trainer, leider, grensrechter, diverse bestuursfuncties, bouwcommissie, accommodatiebeheer, kledingbeheer, materiaalbeheer en ga zo maar door. Thijs is er altijd en op Thijs kun je altijd een beroep doen. Zeerobben=Thijs=Cambuur.

Onder toeziend oog van kinderen en kleinkinderen kreeg Thijs zijn Lintje opgespeld, zichtbaar ontroerd, zichtbaar trots, maar ook blijvend bescheiden.

Van Zeerobben kreeg Thijs en wel heel eervol en uniek cadeau aangeboden. Hij werd bezitter van één van de heipalen die het fundament gaan vormen onder het nieuwe Cambuurstadion. Daarmee treed Thijs toe tot een select gezelschap, iets wat hem met trots vervulde. Zijn naam siert de betonpaal en dat zal tot in de eeuwigheid zo blijven. Een prachtige gedachte!
Afsluitend werd nog een videoboodschap van Cambuurtrainer Pascal Bosschaart getoond, waarin hij Thijs feliciteerde en complimenteerde met zijn onderscheiding en het eigendom van de heipaal, met de groeten van Henk de Jong!

De goed nieuwsshow zette zich na de pauze voort met de uitreiking van de Wolter Bakker Trofee en de benoeming van een tweetal bijzondere leden.

Wolter Bakker Trofee
De Wolter Bakker Trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrijwilliger die zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden en als voorbeeld en stimulans dient voor anderen. Deze Trofee ging dit jaar naar Mathijs Vrieswijk. Na zijn verhuizing vanuit Achlum overgekomen van Stormvogels naar Zeerobben en zich nu onderscheidend als enthousiast leider en steunpilaar in het jeugdbestuur. Vooral zijn niet aflatende inzet en enthousiasme voor de lagere teams met de misschien iets minder getalenteerde voetballers, maar daarom niet minder enthousiaste clubleden en beoefenaars van de voetbalsport. Een terechte winnaar!

Lid van Verdienste
Wederom werd Peter Jaspers naar voren geroepen. Voor zijn verdiensten gedurende twee perioden als penningmeester en zijn bijzondere bijdrage aan het Obligatiefonds dat ten grondslag lag aan de uitbreiding van de kantine in 2009, stelde het bestuur voor om Peter te benoemen tot Lid van Verdienste. Een voorstel dat bij acclamatie werd bekrachtigd met applaus.
Er heeste spijt over het vertrek van Peter, maar bovenal bewondering voor de wijze waarop hij zijn taak als penningmeester steeds vervulde. Alles tot in de puntjes verzorgd en altijd zeer uitgebreid gepresenteerd aan de leden. Met recht erkend als een grote Verdienste.

Frans Bode Erelid
Tja, Frans Bode, wat moeten we daar nou nog over zeggen? Lid van Verdienste was hij al, maar het was ook overduidelijk dat hij die status eigenlijk ook alweer ontgroeid was. Er kan bij Zeerobben niks gebeuren of Frans is erbij om het vast te leggen op de gevoelige plaat. En dat is niet eens omdat hij dat fotograferen of filmen nou zo leuk vindt. Nee, ten diepste zit de motivatie in het promoten van Zeerobben, zijn club. Communiceren met leden en andere volgers wat er zoal gebeurt, Zeerobben op positieve wijze voor het voetlicht brengen. Het is voor Frans een tweede natuur.
En het stopt niet met het vastleggen van de beelden. Gauw naar huis, achter de computer, foto’s sorteren, bewerken en dan plaatsen. Website, Facebook, Instagram, Twitter en tegenwoordig ook nog TikTok. Overal kom je de beelden van Frans tegen. En als hij dan toch bezig is, ook meteen maar even stukjes schrijven. Als tekst voor bij de beelden op social media of in iets uitgebreidere vorm ook voor andere media zoals Harlinger Courant, Van WadtotStad, Harlingen Boeit, Harlingen Online of Zeerobbens eigen Presentatiegids. Het is een bijna onophoudelijke stroom van communicatie in de vorm van PR voor Zeerobben.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over zijn activiteiten als (jeugd-)bestuurslid, leider, lid van vele commissies en ga zo nog maar even door.
Of het dus terecht is dat Frans werd benoemd tot Erelid? Wij dachten van wel!
Frans is daarmee toegetreden tot een select gezelschap binnen Zeerobben waar ook zijn vader Ide Bode deel van uitmaakt. Frans realiseerde zich dat natuurlijk en het maakte hem extra trots. Gefeliciteerd Frans!

Accommodatiezaken

Naast de vacature voor penningmeester bleek het “dossier Accommodatiezaken” de tweede

kanttekening tijdens deze Goed Nieuws Show. Bestuurslid Geert Jan de Groot praatte de leden bij over de voortgang met betrekking tot de renovatie van het kleedgebouw.

Tegenslagen, vertragingen, leveringen bouwmaterialen niets blijft de bouwers en daarmee de club bespaard. We moeten ermee dealen en het kan nog wel tot na de winterstop duren alvorens alles uiteindelijk weer tip top in orde is. De verbouwing kost meer tijd dan verwacht, maar als vereniging komt er straks wat moois voor terug.

Naast de verbouwing van de kleedruimtes zijn we met de gemeente aan het kijken hoe we de verlichting rondom de velden kunnen verduurzamen net als het vernieuwen van de toplaag op ons d-veld.

Bestuursverkiezing
Nieuw in het bestuur werden gekozen Theo Nota (Technische Commissie) en Sandra Schotanus (Kantinezaken en Activiteiten). Secretaris Evelyn Soolsma en Algemeen Bestuurslid Herke de Groot werden herkozen voor een periode van 3 jaar. Allemaal hamerstukken en met goedkeuring en applaus begroet.
En het enige scheidend bestuurslid dat een vacature achterlaat, Peter Jaspers, deed tot slot van de vergadering nog even feestelijk van zich spreken door een ieder ruimhartig een versnapering aan te bieden. Tevredenheid alom, in alle opzichten. Forza Zeerobben!

 

Foto’s: Frans en Meike Bode