Afmelden van JEUGD EN SENIOREN LEDEN!!

Het seizoen loopt weer ten einde. Het is goed om iedereen nog eens te wijzen op de procedure rond het afmelden bij onze vereniging.

Verder willen wij, wellicht ten overvloede, aangeven dat wanneer u gaat verhuizen of een ander mailadres of telefoonnummer krijgt, als ook een ander bankrekeningnummer, dit direct te melden aan onze ledenadministratie!!

Volgens de statuten van zmvv Zeerobben is het lid verplicht om zichzelf schriftelijk af te melden uiterlijk voor 1 juni 2019. Na deze datum ben jij gewoon nog lid en verplicht om contributie voor het nieuwe seizoen af te dragen en daar zal streng op worden toegezien.

Per november 2018 heeft de ledenvergadering bepaald dat ook per halfjaar kan worden opgezegd, kortom opzeggen is mogelijk per 1 december en 1 juni van ieder jaar.

Het is belangrijk dat het (jeugd)bestuur van zmvv Zeerobben op tijd weet of jij en/of jouw kind het plan heeft om het lidmaatschap van Zeerobben voor volgend seizoen op te zeggen. Dit geldt ook voor senioren leden.

Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling:

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, is dit alleen mogelijk voor 1 december van ieder jaar. Verzuim je dit, blijft toch de contributie voor het komende halfjaar verschuldigd!. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur besloten worden om van deze regeling af te wijken.

Beëindiging van het lidmaatschap is eenvoudig via dit afmeldformulier maar kan ook per e-mail (leden@zeerobben.nl). Liever per post? Schrijf een brief met je gegevens naar Jacob Aartsma (Galjoenweg 33 / 8862 XX / Harlingen)

Mondeling afmelden via een commissie, trainer en/of teammanager of zelfs een andere ouder is niet geldig. 
Na afmelding ontvang jij van onze ledenadministratie per e-mail bericht dat de afmelding ontvangen en geregistreerd is.

Let op! Mede in verband met de afwikkeling van kledingzaken geldt de volgende procedure bij afmelden:

  1. Alvorens afmelding cq overschrijving te kunnen regelen checkt de ledenadministrateur of alle openstaande contributies en/of boete’s zijn betaald. Zolang dat niet het geval is, kan geen afmelding of overschrijving in gang gezet worden.
  2. Tevens vindt er een check plaats op inlevering van alle in bruikleen gegeven kleding (zowel wedstrijdkleding als ook presentatiekleding). Deze dient te worden ingeleverd bij de leider of een vertegenwoordiger van de kledingcommissie. Hierbij dient een rekeningnummer en tenaamstelling te worden opgegeven.
  3. Na check op geldige afmelding, betaalde contributie en/of boetes en het aangeven van een rekeningnummer met tenaamstelling, zal na inlevering van in goede staat verkerende kleding en tas de borg terug betaald worden.
  4. Indien aan bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan, kan geen afmelding of overschrijving plaatsvinden en blijft men contributieplichtig en ontvangt men geen borg retour.
  5. Wedstrijdkleding inleveren bij de leider van het team,
  6. Presentatiekleding inleveren bij Ester de Bruin (essie75@gmail.com).

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.