Bestuur

Hoofdbestuur

Naam

Telefoon

Mobiel

Voorzitter

Johannes Woudstra

0517-414237

06-53867574

Penningmeester

Janna Tolsma

0517-419776

06-20395452

Secretaresse

Margreet Feenstra

0517-430881

Activiteiten

Wiebe Attema

0517-417519

06-53677208

Jeugdzaken

Arjen Miedema

0517-415423

06-24509784

Technische Zaken

Paul Kingma

0517-785054

06-22560117

Gebouwen en terreinen

Richard van der Kooi

0517-419596

06-52483162

Sponsorzaken

Dirk Arends

0517-430254

06-51279603

Robbenplaat

Jan Boomsma

0517-418778

06-28183229

Jeugdbestuur

Voorzitter

Arjen Miedema

0517-415423

06-24509784

Secretaris

Roland Zijlstra

0517-413105

06-25546620

Technische Zaken

Paul Kingma

0517-785054

06-22560117

Jeugdactgiviteiten

Irene van Schoonhoven

lid

Dick de Haan

0517-397885

lid

Tino de Jong

0517-851123

06-51522855

Lid

Allard Bosga

0517-416190

06-39211425

Lid

Jaap van der Wal

06-51522166