Bestuur

Hoofdbestuur
Naam Telefoon Mobiel
Voorzitter Johannes Woudstra 0517-414237 06-53867574
Penningmeester Janna Tolsma 0517-419776 06-20395452
Secretaresse Margreet Feenstra 0517-430881
Activiteiten Gerrit Bos 0517-414968 06-125548371
Jeugdzaken Arjen Miedema 0517-415423 06-24509784
Technische Zaken Sipko van Sluis 0517-414655 06-53108145
Gebouwen en terreinen Richard van der Kooi 0517-419596 06-52483162
Sponsorzaken Dirk Arends 0517-430254 06-51279603
Robbenplaat Gerrit Bos 0517-414968 06-125548371
Jeugdbestuur
Voorzitter Arjen Miedema 0517-415423 06-24509784
Secretaris Roland Zijlstra 0517-413105 06-25546620
Technische Zaken Sipko van Sluis 0517-414655 06-53108145
Jeugdactgiviteiten Irene van Schoonhoven
lid Dick de Haan 0517-397885
lid Tino de Jong 0517-851123 06-51522855
Lid Allard Bosga 0517-416190 06-39211425
Lid Jaap van der Wal 06-51522166