Bestuur

Bestuur

Hoofdbestuur
Naam Telefoon Mobiel
Voorzitter Johannes Woudstra 0517-414237 06-53867574
Penningmeester Janna Tolsma 0517-419776 06-20395452
Secretaresse Margreet Feenstra 0517-430881
Activiteiten Wiebe Attema 0517-417519 06-53677208
Jeugdzaken Arjen Miedema 0517-415423 06-24509784
Technische Zaken Paul Kingma 0517-785054 06-22560117
Gebouwen en terreinen Richard van der Kooi 0517-419596 06-52483162
Sponsorzaken Dirk Arends 0517-430254 06-51279603
Robbenplaat Jan Boomsma 0517-418778 06-28183229
Jeugdbestuur
Voorzitter Arjen Miedema 0517-415423 06-24509784
Secretaris Roland Zijlstra 0517-413105 06-25546620
Technische Zaken Paul Kingma 0517-785054 06-22560117
Jeugdactgiviteiten Irene van Schoonhoven
lid Dick de Haan 0517-397885
lid Tino de Jong 0517-851123 06-51522855
Lid Allard Bosga 0517-416190 06-39211425
Lid Jaap van der Wal 06-51522166